Posadzka przemysłowa nie tylko w fabrykach – gdzie jeszcze można ją wykorzystać

Wykonanie posadzki wiąże się z kosztami, które należy rozpatrywać jako sumę wydatków przeznaczonych na jej wbudowanie i eksploatację, w tym konserwację, odnawianie i ewentualne remonty.
Posadzka jest jednym z ostatnich elementów wykonywanych w obiekcie, co przy zazwyczaj kończącym się w tym momencie budżecie inwestora, stwarza niebezpieczeństwo wprowadzania oszczędności. Często wybierane są tańsze, niedostosowane do warunków eksploatacji rozwiązania, w rezultacie grożące szybką destrukcją oszczędnego wariantu posadzki.
Konieczna naprawa przeważnie związana jest z wyłączeniem z eksploatacji całego obiektu i naraża użytkownika na dodatkowe straty finansowe. Dlatego już na etapie projektu należy zebrać odpowiednie dane, które umożliwią opracowanie właściwego ekonomicznie uzasadnionego rozwiązania, spełniającego wymagania techniczne oraz eksploatacyjne.

Posadzka przemysłowa – jaka grubość, jaki beton zastosować?

Posadzki przemysłowe podobnie jak inne elementy konstrukcyjne budowli są projektowane. Dlatego nie można ogólnie określić grubości posadzki przemysłowej, ponieważ na pytanie jaka ona powinna być odpowiedzą nam obliczenia projektowe.
Do podstawowych informacji niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania posadzki należy zaliczyć:

Co powinien określać gotowy projekt posadzki przemysłowej:

Do wykonywania posadzek przemysłowych należy stosować beton posadzkowy o odpowiedniej krzywej uziarnienia oraz bez dodatku popiołów lotnych. Kruszywo nie może być reaktywne i musi być bez lekkich ziaren, które podczas zagęszczania wypływają na powierzchnię i powodują odpryski warstw wykończeniowych. Beton powinien także zawierać odpowiednią ilość drobnych frakcji, aby z mieszanki nie wydzielała się woda, która uniemożliwi prawidłowe wykończenie powierzchni.
Beton posadzkowy powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

System samopoziomujących, cienkowarstwowych, cementowych posadzek przemysłowych weber.floor INDUSTRY

System posadzek przemysłowych, który powstał w wyniku poszukiwania nawierzchni bardzo wytrzymałej, trwałej, odpornej na ścieranie, uderzenia, działanie wody, alkaliów, oddziaływanie kół pojazdów oraz inne obciążenia przemysłowe, a także łatwej i szybkiej w wykonaniu.
Dzięki swoim właściwościom weber.floor INDUSTRY zalecany jest do:

Posadzki betonowe jako industrialne rozwiązanie w budownictwie mieszkaniowym – posadzki dekoracyjne weber.floor DESIGN

System weber.floor DESIGN powstał w wyniku poszukiwania posadzki nowoczesnej, dekoracyjnej a przy tym trwałej, odpornej na ścieranie, a także łatwej i szybkiej w wykonaniu. Na podstawie doświadczeń z różnych krajów opracowano optymalną recepturę oraz kompleksowy system pozwalający na wykonanie posadzki na różnych podłożach. Walory dekoracyjne oraz bardzo dobre właściwości użytkowe potwierdzane są poprzez coraz szersze grono użytkowników tych posadzek w wielu krajach Europy.
Posadzki systemu weber.floor DESIGN to kompleksowe rozwiązania obejmujące wszystkie istotne etapy realizacji poczynając od doboru technologii, poprzez dostawę materiału i sprzętu, fachowe wykonanie, pomoc techniczną, aż do właściwej pielęgnacji.
Posadzki dekoracyjne weber.floor DESIGN nawiązując do tradycyjnych rozwiązań z kamienia lub betonu. Łączą nowoczesność, oryginalność z pięknem i szlachetnością.
Najważniejsze właściwości posadzki dekoracyjnej weber.floor DESIGN: