Blog

Rodzaje hydroizolacji fundamentów

Kwestie związane z hydroizolacją fundamentów niestety nie są znane większości osób, które inwestują w budowę domu. Praktycznie każdy jest świadom, że fundamenty budynku wymagają hydroizolacji, niestety mało kto zna temat głębiej. Brak wiedzy może niestety prowadzić do dokonania niewłaściwego wyboru. Jest to bardzo ważny problem, zwłaszcza w sytuacji, gdy inwestycja będzie realizowana za pomocą projektu architektoniczno-budowlanego, w którym szczegóły, takie jak rodzaj hydroizolacji nie są sprecyzowane.

Właśnie dlatego każdy inwestor powinien zapoznać się z tematem, by móc dokonać właściwego wyboru na właściwym etapie realizowania inwestycji. Warto w tej kwestii aktywnie współpracować z projektantem. Chociaż wykonanie hydroizolacji wiążę się ze znacznymi kosztami, warto dokonać właściwego, niekoniecznie najtańszego, wyboru, który zapewni nam ochronę na wiele lat.

Izolacja przeciwwilgociowa czy przeciwwodna?

Typ izolacji będzie zależny od miejsca, w jakim znajduje się budynek. Istotną rolę będzie ogrywał tutaj rodzaj gruntu czy poziom wód gruntowych. Jeśli budynek znajduje się na terenie zagrożonym podtopieniami, zawsze powinno się wykonać izolację przeciwwodną.

Jak dokonać wyboru właściwego rodzaju hydroizolacji?

W tym celu należy wziąć pod uwagę kilka podstawowych czynników. Kluczową rolę odgrywać będą warunki gruntowo-wodne, sposób posadowienia budynku, a także rodzaj i stan podłoża. Należy zwrócić uwagę także na obecność dylatacji oraz przebieg przejść rurowych.

Izolację przeciwwilgociową stosuje się, gdy grunty wokół domu są dobrze przepuszczalne i sprawiają, że woda bardzo szybko wsiąka, nie zalegając w pobliżu fundamentów. Izolacja przeciwwilgociowa może być zastosowana również w przypadku gruntów mniej przepuszczalnych, ale tylko wtedy, gdy będziemy wstanie wykonać skuteczny drenaż. W innym przypadku, gdy istnieje groźba, że woda nagromadzi się w pobliżu budynku i zacznie stanowić zagrożenie dla fundamentów, a w efekcie całego budynku, należy zastosować dużo odporniejszą izolację przeciwwodną.

Pamiętajmy, że izolacja musi być zaprojektowana w taki sposób, by maksymalny poziom wód gruntowych w każdym momencie znajdował się poniżej wierzchu ławy albo płyty fundamentowej. Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy istnieje zagrożenie gromadzenia się wód gruntowych w sąsiedztwie obiektu, budynki podpiwniczone powinny być osadzone na płycie fundamentowej, a nie na ławach.

Izolacja pozioma czy pionowa?

Inny podział systemów izolacji rozróżnia izolację poziomą ławy fundamentowej lub płyty fundamentowej, izolację pionową zewnętrzną oraz poziomą posadzki. Chociaż w każdym przypadku ważne jest zastosowanie zarówno jednej, jak i drugiej, szczegóły odnośnie sposobu ich stosowania będą odmienne.

Izolacja pozioma

Jest to rozwiązanie, które ma za zadanie zapobiegać podciąganiu kapilarnemu wilgoci poprzez mury. Wykonuje się ją w dwóch miejscach, na wierzchu ław fundamentowych oraz powyżej poziomu gruntu, najczęściej pod stropem piwnic lub ścianami parteru. Jeśli poziom podłogi, w budynku niepodpiwniczonym, znajduje się na wysokości porównywalnej z otaczającym terenem, izolacja pozioma powinna być wykonana również na wysokości około pół metra ponad gruntem. Bardzo istotne, by izolacja była szczelnie połączona z izolacją pionową, w innym przypadku będzie nieefektywna.

Izolacja pionowa

Jej celem jest zabezpieczenie ścian, które znajdują się pod poziomem gruntu, poprzez ich ochronę przed naporem wilgoci lub wody. Każdorazowo przechodzi ona w izolację strefy cokołowej oraz jest połączona z izolacją poziomą. Bardzo ważne, by pamiętać o tym, by w trakcie zasypywania wykopu, chronić ją przed uszkodzeniem.

Jakie materiały są stosowane do izolacji fundamentów?

Najpopularniejsze materiały izolacyjne są tworzone na bazie bitumów. Dzielimy je na emulsje oraz roztwory asfaltowe, lepiki, masy asfaltowe, membrany samoprzylepne, papy, masy polimerowo-bitumiczne.

Rzadziej stosowane są szlamy uszczelniające, maty bentonitowe oraz krystaliczne zaprawy uszczelniające.

Wybór konkretnego materiału zależny będzie od warunków panujących w sąsiedztwie obiektu oraz tego, czy wykonywana będzie izolacja przeciwwilgociowa czy przeciwwodna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *