Pasta czyszcząca do usuwania zanieczyszczeń z elewacji Remmers Clean FP 30 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200666300099

Clean FP jest pastą czyszczącą, służącą do usuwania miejskich zanieczyszczeń

WŁAŚCIWOŚCI

  • Duża siła czyszczenia
  • Konsystencja pasty
  • Stabilność na powierzchniach pionowych
  • Racjonalne zużycie
  • Mineralne materiały budowlane, za wyjątkiem cegły wapienno-piaskowej i powierzchni glazurowanych
  • Usuwa silne zanieczyszczenia (sadzę, pyły, brud przemysłowy itp.)

 

DANE TECHNICZNE

Nośnik woda
Lepkość około 1800 mPa∙s
Odczyn pH (20 °C) około 5,0
Wygląd żółtawy

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PREPARATY DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI ELEWACJI

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.

APLIKACJA

Materiał nanieść za pomocą odpowiedniego urządzenia. Materiał jeszcze raz przetrzeć mechanicznie szczotką ryżową. Czas oddziaływania: około 2 do 5 minut. Nie dopuścić do wyschnięcia materiału. Czyszczoną powierzchnię zmyć z góry na dół dużą ilością wody pod ciśnieniem. Preparat czyszczący należy całkowicie usunąć. W razie potrzeby proces powtórzyć.

Czyszczonej powierzchni nie moczyć przed nałożeniem preparatu!
Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Należy przygotować odpowiednie wyposażenie do wychwytywania brudnej cieczy.

Narzędzia / czyszczenie: Szczotka ryżowa, ławkowiec, wałek malarski typu „jagnięca skórka”, myjka wysokociśnieniowa
Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

ZUŻYCIE


Co najmniej 0,1 kg/m², zależnie od stopnia zanieczyszczenia
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

OPAKOWANIA

wiadro plastikowe 5 kg
wiadro plastikowe 30 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 36 mies.

UWAGA

Pozostałości preparatu czyszczącego mogą spowodować nieodwracalne przebarwienia. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych. Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Pozostałości substancji czynnej oraz zawierająca ją brudna woda po czyszczeniu nie może się przedostać do systemu odwadniania terenu. Wodę tę należy zebrać i zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami przekazać do profesjonalnej firmy utylizującej.