Płyty izolacyjne z pianki rezolowej weber PH930 (Kooltherm K5) 20 mm (18 płyt 1,2×0,4 m)

Producent: WEBER
SKU: 100930002099

Paczka 18 płyt = 8,64 m2

Płyty izolacyjne do zastosowania w systemie ociepleń weber.therm LAMBDA

WŁAŚCIWOŚCI

  • najlepsze właściwości izolacyjne (λ=0,020 W/m•K)
  • duża odporność na chłonięcie wilgoci
  • wysoka wytrzymałość na ściskanie (100 kPa przy 10% odkształceniu)
  • wymiary płyty 1200 mm x 400 mm (wysokość x szerokość)
  • Izolacja w systemie ociepleń weber.therm LAMBDA
  • Idealna do nowych budynków i do renowacji
  • Izolowanie wnęk balkonowych, tarasów – możliwość uzyskania nawet do 8% więcej przestrzeni użytkowej
  • Idealna do ocieplania budynków z małym okapem
  • Doskonale izoluje ościeża okienne oraz miejsca w których tradycyjnie stosowane materiały izolacyjne mają zbyt dużą grubość
  • Dzięki spełnieniu najwyższych wymogów stawianym materiałom izolacyjnym płyta dedykowana jest do budownictwa energooszczędnego

DANE TECHNICZNE

Wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła λ
• dla d = 20 – 44 mm
• dla d = 45 – 120 mm
• dla d = 121 – 159 mm
λ = 0,020 W/(m*K)
Klasyfikacja produktu w zakresie reakcji na ogień / Euroklasa w zastosowaniu końcowym wg EN 13501-1:2008 C-s2, d0
Długość x szerokość 1200 x 400 mm
Grubość Od 20 do 200mm
Gęstość pozorna > 35 kg/m³
Przenikanie pary wodnej 35
Zawartość zamkniętych komórek > 90%
Wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształceniu wg PN-EN 826 100 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych > 80 kPa
Wytrzymałość na ścinanie T > 30 kPa
Systemy weber.therm LAMBDA
Dokument odniesienia
• oznakowanie CE
• oznakowanie B
PN-EN 13166: 2012
AT-15-8572/2012

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PŁYTY IZOLACYJNE Z PIANKI REZOLOWEJ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed montażem płyt izolacyjnych w systemie weber.therm LAMBDA osłonić okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. Sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowymi. Podłoże powinno być równe, czyste i nośne. Płyty izolacyjne weber PH930 w systemie weber.therm LAMBDA mogą być mocowane tylko do podłoży mineralnych.

WYKONANIE

Na płytę izolacyjną weber PH930 (Kooltherm K5) nanieść gotową zaprawę klejową lub zaprawę klejowo – szpachlową ćwierćwałkiem o szerokości 3–4 cm po jej obwodzie, oraz 4-5 placków o średnicy ok. 8 cm równomiernie rozłożonymi wewnątrz powierzchni płyty. Gdy płyta pokryta jest pyłem produkcyjnym miejsca, w których zostanie położona zaprawa klejowa należy zagruntować płynem gruntującym weber PG211 bądź cienką warstwą zaprawy klejowej weber KS113 (na tzw. przetarcie). W przypadku równych podłoży zaprawę można układać na płyty za pomocą pacy zębatej – grubość zębów ok. 10-12 mm. Podczas nakładania zaprawy należy uważać, aby nie zabrudzić zaprawą bocznych krawędzi płyty. Następnie płytę niezwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Prawidłowo ilość nałożonej zaprawy, powinna zapewniać pokrycie minimum 40 % powierzchni płyty.
Płyty z piany fenolowej weber PH930 (Kooltherm K5) układać możliwie z dużą dokładnością. Płyt po przyklejeniu nie szlifuje się.
Dodatkowe mocowanie kołkami rozprężnymi z tworzywa sztucznego należy rozpocząć po związaniu zaprawy klejowej (ok. 2 dni). Warstwę zbrojącą należy wykonywać po związaniu zaprawy klejowej i wykonaniu ewentualnego mocowania mechanicznego (ok. 3 dni). Zaprawę klejowo – szpachlową nakładać na powierzchnię płyt za pomocą pacy zębatej o wysokości zęba 10-12 mm pasami o szerokości siatki zbrojącej. Pasma siatki układać z 10 cm zakładem, a na narożach z 20 cm zakładem. Po nałożeniu zaprawy należy natychmiast przykleić siatkę zbrojącą wciskając ją w zaprawę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na głębokość ok. 1 mm i dokładnie zaszpachlować. Grubość wykonanej warstwy zbrojącej nie powinna być mniejsza niż 3 mm.

NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie warstwy szpachlowej
na rozwieszonej siatce bez uprzedniego nałożenia
zaprawy na podłoże!

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace należy wykonać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem.

OPAKOWANIA

Wymiary / Opakowania

Grubość płyt (mm) Ilość m² w opakowaniu
20 12,96
30 8,64
40 6,72
50 5,28
60 4,80
70 3,84
80 3,36
90 2,88
100 2,88
120 2,40
140 1,92
160 1,44
180 1,44
200 1,44

* płyty izolacyjne weber PH930 (Kooltherm K5) produkowane są przez firmę KINGSPAN Sp. z o.o.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Płyty są dostarczane w zabezpieczonych paczkach lub na paletach. Produkt jest oznakowany i owinięty polietylenową folią kurczliwą. Ilość płyt w paczkach zależy od ich grubości i jest określona w aktualnej liście asortymentowej.
Opakowania polietylenowego płyt weber PH930 nie można uznać za właściwe dla długoterminowego przechowywania na zewnątrz budynków. W przypadku dłuższego składowania płyty należy przechowywać pod dachem i chronić je przed zamoczeniem. Jeżeli nie można uniknąć przechowywania ich na zewnątrz, płyty powinny być ułożone na czystym podłożu i przykryte folią polietylenową lub wodoodpornym impregnowanym brezentem. Nie należy używać płyt, które uległy zniszczeniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Płyty weber PH930 są chemicznie obojętne dla środowiska i bezpieczne w użytkowaniu. Stosowanie produktu nie zwalnia z obowiązku zapewnienia właściwego funkcjonowania wentylacji pomieszczeń, w których przechowywane są płyty z zapewnieniem wymiany powietrza w ilościach określonych przepisami budowlanymi.

UWAGA

Płyty izolacyjne weber PH930 produkowane są przez firmę Kingspan zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13166: 2012 (Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkwane fabrycznie – Specyfikacja) pod nadzorem systemów kontroli jakości zgodnych z PN EN ISO 9001:2000. Dodatkowo płyty weber PH930 są wyrobem budowlanym znakowanym znakiem budowlanym B a ich zgodność deklarowana jest z krajowa aprobatą techniczną nr AT-15-8572/2012.
Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Zaleca się zawsze wykonanie prób wstępnych.