Zaprawa klejowa IQ-Fix 25 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200225250099

IQ-Fix hydraulicznie wiążąca, a także paroprzepuszczalna zaprawa do klejenia płyt termoizolacji wewnętrznej Remmers iQ-Therm

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wiąże hydraulicznie
  • Nie zawiera włókien mineralnych
  • Długi czas otwarty klejenia
  • Nie powoduje osuwania się płyt i ma dobrą przyczepność
  • Przepuszcza parę wodną
  • Wysoka aktywność kapilarna
  • Do klejenia płyt termoizolacji wewnętrznej Remmers iQ-Therm
  • Mineralne materiały ścienne i inne podłoża zdatne do tynkowania

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa około 1,5 kg/dm³
wsat 0,5044 m³/m³
Przewodność cieplna λ 0,497 W/(m•K)
Zapotrzebowanie wody 7,0-8,5 l / 25 kg
Współczynnik AW 0,3074 kg/(m²h0,5 )
Opór dyfuzji pary wodnej μ 19
Największe ziarno 0,5 mm

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEM OCIEPLEŃ OBIEKTÓW OD WEWNĄTRZ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Nośne, czyste i wolne od pyłu.

Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego Podłoża o dużej nasiąkliwości należy zaimpregnować środkiem Tiefgrund W. Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać – zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni przeprowadzić za pomocą SP Levell.

APLIKACJA

Mieszanie
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę. Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5
°C do maks. +30 °C.
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. Czas oczekiwania między klejeniem a szpachlowaniem płyt powinien wynosić co najmniej 24 godziny.

Wskazówki
Nie stosować na podłożach zawierających gips! Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej. Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w każdym z przypadków świadectw z badań. Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

Narzędzia / czyszczenie
Mieszarka, paca stalowa, kielnia, paca zębata.
Narzędzia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

Przechowywanie / trwałość
Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

ZUŻYCIE

Metodą nakładania na obydwie powierzchnie: 7,0 – 8,0 kg/m²

OPAKOWANIE

worek papierowy 25 kg