Tynk paroprzepuszczalny IQ-Top 20 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200228200099

Tynk regulujący klimat wnętrz.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Przepuszcza parę wodną
  • Wysoka aktywność kapilarna

Do poprawy parametrów energetycznych ścian zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE

Współczynnik AW 0,834 kg/(m²h0,5)
Reakcja na ogień Klasa A1
Gęstość nasypowa Ca. 0,8 kg/dm³
Zapotrzebowanie wody 6,5-7,5 l/20 kg
Opór dyfuzji pary wodnej μ 12
Przewodność cieplna λ 0,111 W/(m•K)
Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (1,5-5,0 N/mm²)

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEM OCIEPLEŃ OBIEKTÓW OD WEWNĄTRZ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, czyste i wolne od pyłu. Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

APLIKACJA

Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

Warstwa zbrojąca
Tkaninę zbrojącą należy wbudować na głębokości równej jednej trzeciej grubości tynku. Pasy tkaniny powinny się nakładać na szerokości około 10 cm.
Kształtowanie powierzchni
Drugą warstwę nakładać świeże na świeże. Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia. Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej. Po wystarczającym wyschnięciu powierzchnię należy za pomocą zdzieraka kratowego przygotować do nałożenia kolejnych warstw.

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem. Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału. W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.

Narzędzia, świeżo po użyciu należy myć wodą.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia i podłoża podczas układania materiału powinna mieścić się w zakresie od +5 °C do max. +30 °C.

ZUŻYCIE

Około 6 kg/m²/cm

OPAKOWANIA

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

UWAGA

Nie stosować na podłożach zawilgoconych od spodu.

Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu materiału jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia.
Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).Nie stosować na podłożach zawierających gips!
Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej. Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.