Klej do mocowania styropianu białego i grafitowego weber KS112 1050 kg

Producent: WEBER
SKU: 100112250099

Paleta (42 worki x 25 kg).
Klej do mocowania styropianu białego i grafitowego

WŁAŚCIWOŚCI

  • bardzo dobra przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 60 MPa
  • łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu
  • odporna na warunki atmosferyczne, mrozoodporny po związaniu

1 396,50  1 135,37  netto

6 w magazynie

  • Mocowanie styropianu w systemach ociepleń Weber na budynkach nowo wznoszonych oraz poddawanych termorenowacji
  • Wyrównywanie niewielkich nierówności w podłożu
  • Mocowanie lekkich detali architektonicznych np. profili dekoracyjnych

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa 1,49 ±10% g/cm³
Ilość wody zarobowej 5,5 – 6 litrów na 25 kg
Temperatura stosowania od +5ºC do +30ºC
Maksymalna grubość klejonej warstwy: 10 mm
Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu 3,5-4,0 kg/m²
Czas zużycia zaprawy do 3 godzin
Przyczepność do betonu w stanie powietrzno – suchym > 0,60 MPa
Przyczepność do styropianu w stanie powietrzno – suchym > 0,08 MPa
Kolor szary

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zdemontować anteny, maszty itp. zainstalowane na powierzchni ocieplanej ściany. Osłonić okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowymi. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ewentualne zabrudzenia należy dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem. Fragmenty tynków o słabej przyczepności należy usunąć i uzupełnić zaprawą klejącą weber KS112. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG212. Podłoża gładkie należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowego weber.prim compact. W przypadku ocieplania budynków z betonowych płyt warstwowych konieczne jest ocena stanu warstwy fakturowej. Kit uszczelniający wypełniający spoiny pomiędzy płytami nie może mieć kontaktu ze styropianem. W przypadku oceniania podłoży zespołu budynków, ocenę należy wykonać dla każdego budynku osobno. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę przyczepności metodą pull – off. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

APLIKACJA

Przygotowanie produktu
Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić datę przydatności do użycia. Zaprawę weber KS112 miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji 5,5 – 6 litrów na 25 kg zaprawy. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ zmniejszy to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Mieszanie wykonywać do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej konsystencji przy użyciu mieszadła elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu około 5 minut zaprawę ponownie wymieszać.
Przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez około 3 godziny od wymieszania (w temperaturze 20ºC i wilgotności względnej powietrza 65%). Zaschniętej zaprawy nie można ponownie mieszać z wodą w celu jej wykorzystania.

Wykonanie
W przypadku klejenia płyt izolacyjnych do podłoży równych zaprawę klejącą weber KS112 nanosić na całą powierzchnię płyty pacą zębatą o wysokości zęba 10 – 12 mm. W pozostałych przypadkach gotową zaprawę nanieść na spodnią powierzchnię płyt izolacyjnych metodą obwodowo – punktową (po obwodzie płyty nanieść wałek o szerokości 4 – 5 cm oraz 6 – 8 owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić bocznych krawędzi płyty. Płytę izolacyjną z naniesioną zaprawą klejącą należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskania równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni płyty. Płyty izolacyjne ze styropianu przyklejać rzędami poziomymi zaczynając od dołu. Płyty kolejnych rzędów układać względem siebie z przesunięciem minimum 20cm. Spoiny pionowe lub poziome między płytami nie powinny pokrywać się z krawędziami otworów okiennych lub drzwiowych. Pomiędzy płytami nie powinno być pustek a miejsca styku płyt nie mogą być wypełnione zaprawą klejącą. Ewentualne mocowanie mechaniczne należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejącej tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤10mm)
Uwaga!
W przypadku mocowania płyt izolacyjnych tylko za pomocą zaprawy weber KS112 (budynki do 9m wysokości) efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem powinna być nie mniejsza niż 60%. Dodatkowo zaleca się zamocowanie mechaniczne narożników budynku.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych przy użyciu zaprawy klejącej weber KS112 należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +30°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.
Uwaga!
W przypadku montażu płyt tylko za pomocą zaprawy klejącej minimalna temperatura podłoża i powietrza nie może być mniejsza niż +10° C a prędkość wiatru nie może przekraczać 8 m/s.

ZUŻYCIE

Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu: 3,5-4,0 kg/m2

OPAKOWANIA

worki 25 kg
paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Zaprawę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Zaprawa klejąca weber KS112 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwartą zaprawę weber KS112 należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Zaprawę składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wilgocią.

UWAGA

Produkt zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Przed użyciem podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleń szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby.