Uniwersalny klej do mocowania styropianu białego i grafitowego weberbase UNI S 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 101265250099

Klej do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

WŁAŚCIWOŚCI

  • Do wykonywania warstwy zbrojonej siatką na styropianie białym oraz grafitowym
  • Do mocowania styropianu białego oraz grafitowego
  • Bardzo dobra przyczepność
  • Plastyczny przy mocowaniu i szpachlowaniu
  • Mrozoodporny po związaniu

33,25  27,03  netto

349 w magazynie

  • Wykonywanie warstwy zbrojonej na płytach izolacyjnych ze styropianu białego oraz grafitowego w systemie ociepleniowym weber.therm NOVA S
  • Klejenie płyt ze styropianu białego oraz grafitowego do podłoży mineralnych w systemie ociepleniowym weber.therm NOVA S
  • Wyrównywanie podłoża i wypełnianie ubytków w podłożu

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa: 1,50 ± 10% g/cm3
Ilość wody zarobowej: ok. 5,5 – 6 litrów na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Maksymalna grubość klejonej warstwy: 10 mm
Czas zużycia zaprawy: do 3 godzin
Średnie zużycie zaprawy:
przyklejanie styropianu, w zależności od równości podłoża
szpachlowanie, dla jednej warstwy siatki

ok. 3,5 – 4,5 kg/m2
ok. 3,0 – 3,5 kg/m2
Przyczepność do betonu w stanie powietrzno – suchym: > 0,50 MPa
Przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,08 MPa
Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy
Kolor: szary
Dokument odniesienia: AT-15-9323/2016

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przyklejanie płyt ze styropianu:
Klej weberbase UNI S stosuje się do mocowania płyt ze styropianu białego oraz grafitowego do wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych, np. beton, prefabrykaty żelbetowe, cegły, bloczki ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, gazobetonowe, itp. Podłoże powinno być stabilne, nośne i suche, niezatłuszczone, niezmarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Płyty styropianowe powinny być zabezpieczone przed słońcem oraz zawilgoceniem. Stosować siatki ochronne.
Wykonywanie warstwy zbrojonej:
Ewentualne nierówności styków i powierzchni przyklejonych wcześniej płyt styropianowych należy przeszlifować i wyrównać, zamontować listwy narożnikowe, profile dylatacyjne oraz siatkę wzmacniającą naroża wokół otworów okiennych i drzwiowych itp.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Klej weberbase UNI S miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji 5,5 – 6,0 litrów na worek 25 kg. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ może to zmniejszyć wytrzymałość i zwiększyć skurcz wiążącej zaprawy. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Do mieszania należy użyć mieszadła elektrycznego o wolnych obrotach. Mieszać do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej masy pozbawionej grudek. Po wymieszaniu należy odczekać ok. 5 minut i następnie ponownie wymieszać. Tak przygotowany klej zachowuje swoje właściwości przez ok. 3 godziny (dla temperatury powietrza ok. 200C). Po upływie tego czasu wiążący klej nie powinien być wykorzystany, nawet jeżeli da się ponownie rozmieszać z wodą.

WYKONANIE

Przyklejanie płyt styropianowych:
Przyklejanie płyt styropianowych, a w szczególności ze styropianu grafitowego, może być prowadzone tylko na ścianie, która nie jest narażona na bezpośrednią ekspozycję promieni słonecznych. Płyty ze styropianu grafitowego nie powinny być składowane na słońcu bezpośrednio przed aplikacją. Taka sytuacja może prowadzić do deformacji płyt. Rekomendujemy użycie w trakcie prac siatek ochronnych na rusztowania.
Przygotowany klej weberbase UNI S nanieść na spodnią powierzchnię płyty styropianowej metodą obwodowo – punktową (po obwodzie płyty wałek o szerokości 4 – 5 cm oraz 6 – 8 owalnych placków w środku płyty). W przypadku równego i gładkiego podłoża (np. lany beton) klej można nakładać pacą zębatą 10 – 12 mm na całą powierzchnię płyty. Płytę styropianową z naniesionym klejem niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie do uzyskania równej powierzchni z przyklejonymi wcześniej płytami.  Efektywna powierzchnia połączenia klejowego z podłożem po dociśnięciu płyty nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni płyty. Ewentualne szczeliny między płytami nie mogą być wypełniane klejem. Należy je wypełniać klinami wyciętymi ze styropianu lub pianką poliuretanową o małym stopniu rozprężania. Dalsza obróbka płyt, w tym mocowanie łączników mechanicznych, jest możliwa po upływie 48 godz. od przyklejenia.
Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką:
Na przyklejone płyty styropianowe nanieść klej weberbase UNI S na grubość ok. 3 mm. Użycie pacy zębatej 10 – 12 mm ułatwi uzyskanie równomiernej grubości. W świeży klej wtapia się siatkę zbrojącą z nadrukiem weber. Pasy siatki układa się pionowo. Sąsiadujące pasy siatki powinny na siebie zachodzić min. 10 cm. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20 cm. Powierzchnię wygładzić pacą przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna być równa i głada, siatka nie może być widoczna. Całkowita grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 3 – 4 mm. W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoły, ściany garaży, itp.) rekomendujemy zastosowanie 2 warstw siatki zbrojącej.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Klej weberbase UNI S może być stosowany jeżeli temperatura ściany i powietrza nie jest niższa od + 50C lub nie jest wyższa od + 250C, przy wilgotności względnej powietrza niższej od 85%. Te warunki dotyczą całkowitego czasu wiązania (3 – 5 dni), a nie tylko momentu aplikacji. Podczas prac należy chronić elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i silnym wiatrem. Rekomendujemy użycie siatek ochronnych na rusztowania lub plandek.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Zaprawa klejowa weberbase UNI S zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchych i ciepłych pomieszczeniach w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed zawilgoceniem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera cement – po zmieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Chronić oczy i skórę. Przestrzegać zasad BHP, stosować ochronne ubranie, okulary i rękawice. W razie dostania się do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Produkty podobne