Modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy weber.pas modelino C BE3 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 1014112500

Tynk silikonowy imitujący beton architektoniczny o uziarnieniu ok. 0,8 mm

WŁAŚCIWOŚCI

  • duża dowolność kształtowania powierzchni
  • ściany – imitacja betonu architektonicznego
  • odporny na porastanie alg
  • duża odporność na warunki atmosferyczne

• Barwne wykończenie ścian betonowych i cokołów
• Warstwa wykończeniowa w systemach ociepleniowych weber.therm narażonych na ryzyko uderzeń mechanicznych
Nie zaleca się stosowania tynku:
• na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa: 1,6 +/-10% g/cm3
Opór dyfuzyjny względny (m): < 2
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Minimalna grubość nakładanej warstwy: 1,5 mm
Czas otwartego schnięcia: około 20 minut
Zużycie wyprawy tynkarskiej na równym podłożu
(w zależności od sposobu aplikacji):
2,0 – 2,8 kg/m2
Odporność na uderzenie: > 3 J
Przyczepność międzywarstwowa: > 0,1 MPa
Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcj
Rozwiązania weber.therm: weber.therm DECOR, dopisać weber.
therm WM, weber.therm LAMBDA

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: TYNKI I FARBY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka.
W systemie ociepleniowym weber.therm DECOR podłoże pod masę tynkarską weber.pas modelino C stanowi warstwa zbrojona wykonana z zaprawy klejowo – szpachlowej weber KS123 oraz siatki zbrojącej weber PH913 zagruntowana płynem gruntującym weber PG225. Warstwa zbrojona powinna dobrze związać i wyschnąć (ok. 3 dni). Jej grubość nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Optymalna grubość warstwy zbrojonej to 3 mm – 5 mm. Ewentualne nierówności, ślady po pacy powinny zostać wygładzone papierem ściernym. Całą powierzchnię obficie przemalować barwionym płynem gruntującym imitującym fugę weber PG225 przynajmniej 24 godziny przed nakładaniem masy tynkarskiej. Gruntowanie zalecamy wykonywać za pomocą pędzla. Po pełnym wyschnięciu płynu gruntującego, na całą, przewidziana do tynkowania powierzchnię, przykleić szablony z rysunkiem cegły weber PH951 wykonane z impregnowanego kartonu.
Inne podłoża
W przypadku innych podłoży, prosimy o zasięgnięcie informacji w Dziale Doradztwa Technicznego Weber.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Dekoracyjna masa tynkarska weber.pas modelino C jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) produkt można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 165 ml na wiadro 25 kg.

APLIKACJA

Przemieszaną masę tynkarską weber.pas modelino C nakładać na przyklejonych do uprzednio zagruntowanego podłoża szablonach z impregnowanego kartonu weber PH951. Produkt nakładać w dwóch warstwach przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Pierwsza warstwa powinna w całości wypełniać wolne przestrzenie w szablonie. Druga warstwa, która tworzy końcową fakturę tynku powinna być nakładana na świeżą warstwę pierwszą i powinna mieć grubość około 1 mm. Łączna grubość obu warstw nie powinna być mniejsza niż 1,5 mm. Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającej żywicy. Resztek żywicy nie wrzucać ponownie do wiadra z masą. Nie należy zacierać mokrym narzędziem. Prace tynkarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych.
Uwaga
• Celem uzyskania efektu starej cegły zaleca się, aby obie warstwy wykonywać innymi kolorami. Drugą warstwę masy tynkarskiej (w kolorze ciemniejszym) nakłada się wówczas miejscowo na świeżą warstwę pierwszą. Użyte kolory powinny być z tej samej grupy kolorystycznej
• Szablony można usunąć bezpośrednio po nałożeniu produktu bądź po pełnym jego wyschnięciu. Zerwanie szablonu po wstępnym związaniu tynku może spowodować naderwanie jego struktury
• Szablony mają zastosowanie jednorazowe.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace związane z nakładaniem masy tynkarskiej weber.pas modelino C należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania ułożonego tynku należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe zatarcie. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.
Uwaga
Czas całkowitego wiązania ułożonej wyprawy w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.

ZUŻYCIE

Zużycie wyprawy tynkarskiej na równym podłożu (w zależności od sposobu aplikacji)
2,0 – 2,8 kg/m²

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Dekoracyjną masę tynkarską weber.pas modelino C należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych wiadrach, chronić przed mrozem i przed wysokimi temperaturami.
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu masą tynkarską. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.