Tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego weber.pas stone 1,0 mm H1 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 1013962500

Tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego o niskiej nasiąkliwości powierzchniowej, jak również bardzo dobrej przyczepności do podłoży

WŁAŚCIWOŚCI

 • atrakcyjna faktura kamienia naturalnego – granit i piaskowiec
 • wysoka trwałość
 • wysoka elastyczność
 • niska nasiąkliwość powierzchniowa
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży
 • łatwość aplikacji
 • do aplikacji ręcznej i maszynowej
 • 3 wzory kolorystyczne
 • Ochrona oraz barwne wykończenie ścian zewnętrznych, warstwa wykończeniowa w kompleksowym systemie ociepleniowym weber.therm DECOR.
 • Do zastosowania na zewnątrz.
 • Do zastosowań wyłącznie na ścianach pionowych. Nie zaleca się stosowania masy na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu.

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa 1,67 +/-10% g/cm³
Opór dyfuzyjny względny (m) < 2
Temperatura stosowania +5°C do +25°C
Minimalna grubość nakładanej warstwy 1,5 mm
Czas otwartego schnięcia około 20 minut
Zużycie wyprawy tynkarskiej na równym podłożu
(w zależności od sposobu aplikacji)
3,3 – 3,8 kg/m2
Odporność na uderzenie > 3 J
Przyczepność międzywarstwowa > 0,1 MPa
Termin przydatności 12 miesięcy od daty produkcj
Kolor 3 kolory – zobacz
Rozwiązania weber.therm weber.therm DECOR
Dokument odniesienia AT-15-8629/2011 + aneks nr 1 do AT-15-8629/2011 wyd. ITB

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: TYNKI I FARBY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. W systemie ociepleniowym weber.therm DECOR podłoże pod masę tynkarską weber.pas stone stanowi warstwa zbrojona wykonana z zaprawy klejowo – szpachlowej weber KS125 oraz siatki zbrojącej weber PH914 zagruntowana płynem gruntującym weber PG225. Warstwa zbrojona powinna dobrze związać i wyschnąć (ok. 3 dni). Jej grubość nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Optymalna grubość warstwy zbrojonej to 3 mm – 5 mm. Ewentualne nierówności, ślady po pacy powinny zostać wygładzone papierem ściernym. Całą powierzchnię obficie przemalować barwionym w masie płynem gruntującym imitującym fugę weber PG225 przynajmniej 24 godziny przed nakładaniem masy tynkarskiej. Gruntowanie zalecamy wykonywać za pomocą pędzla. Po pełnym wyschnięciu płynu gruntującego, na całą, przewidziana do tynkowania powierzchnię, przykleić szablony z rysunkiem cegły weber PH952 wykonane z impregnowanego kartonu.
Inne podłoża
W przypadku innych podłoży, nieopisanych w tej karcie technicznej, prosimy o zasięgnięcie informacji w Dziale Doradztwa Technicznego Weber.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Dekoracyjna masa tynkarska weber.pas stone jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać. Mieszanie masy wykonywać ręcznie, nie używać mieszadła elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja masy jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) produkt można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 165 ml na wiadro 25 kg.

APLIKACJA

Przemieszaną masę tynkarską weber.pas stone nakładać na przyklejonych do uprzednio zagruntowanego podłoża szablonach z impregnowanego kartonu weber PH952. Produkt nakładać ręcznie lub poprzez mechaniczny natrysk. Przy ręcznej aplikacji masę nakładać przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i wygładzać zawsze w jednym kierunku. Przy aplikacji mechanicznej masę natryskiwać w trzech warstwach stosując zasadę aplikacji mokre na mokre. Prawidłowo nałożony tynk powinien w całości wypełniać wolne przestrzenie w szablonie. Łączna grubość nałożonego tynku nie powinna być mniejsza niż 1,5 mm. Tynku weber.pas stone nie zaciera się. Pacę metalową należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającej żywicy. Resztek żywicy nie wrzucać ponownie do wiadra z masą. Tynku nie układać i nie wygładzać mokrym narzędziem. Prace tynkarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych. Uwaga

 • Zaraz po nałożeniu masy tynkarskiej weber.pas stone na powierzchni może pojawić się mleczny nalot, który zanika wraz z czasem. Pod wpływem dużej wilgotności powietrza (deszcz, mgła) nalot może pojawić się ponownie, lecz z czasem zniknie całkowicie. Jest to zjawisko naturalne dla tego materiału.
 • Szablony mają zastosowanie jednorazowe. Szablony można usunąć bezpośrednio po nałożeniu produktu bądź po pełnym jego wyschnięciu. Zerwanie szablonu po wstępnym związaniu tynku może spowodować naderwanie jego struktury.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace związane z nakładaniem masy tynkarskiej weber.pas stone należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania ułożonego tynku należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe ułożenie. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych. Uwaga
Czas całkowitego wiązania ułożonej wyprawy w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.

ZUŻYCIE

Zużycie wyprawy tynkarskiej na równym podłożu (w zależności od sposobu aplikacji)
3,3 – 3,8 kg/m²

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Dekoracyjną masę tynkarską weber.pas stone należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych wiadrach, chronić przed mrozem i przed wysokimi temperaturami. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu masą tynkarską. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.