Tynk hydrofilowy weber.pas topdry AquaBalance 30 kg

Producent: WEBER
SKU: 1011033000

weber.pas topdry AquaBalance – tynk hydrofilowy z efektem samoregulacji stopnia zawilgocenia powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI

Aquabalance – innowacyjna technologia marki Weber.

Aquabalance – polega na unikalnej mikrostrukturze powłoki – mikrokanaliki powodują, że powłoka daje zwilżyć się przez wodę (hydrofilowość), wykraplająca się z powietrza para wodna nie tworzy kropel i jest błyskawicznie rozprowadzana po powierzchni tynku.

Aquabalance – zwiększa powierzchnia parowania, dzięki czemu ściana bardzo szybko wysycha. Powierzchnia pozbawiona środowiska wodnego powoduje, że algi i grzyby nie mają szans na rozwój.

Aquabalance – podstawowe właściwości:

  • Naturalna odporność na porastanie alg, grzybów oraz pleśni
  • Wysoka paroprzepuszczalność i odporność na uderzenia
  • Wysoka elastyczność
  • Odporność na alkalia, spaliny i na mróz

 

Produkt barwiony na zamówienie według palety kolorów Weber – nie podlega zwrotowi. Skontaktuj się w celu ustalenia kolorystyki i warunków dostawy. Podana cena dotyczy kolorów podstawowych – grupa 0 (bez dopłat).

  • Barwne wykończenie ścian budynków i innych elementów budowlanych
  • Barwne wykończenie i ochrona systemów ociepleniowych
  • Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Do aplikacji ręcznej i mechanicznej

DANE TECHNICZNE

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ = 40
Współczynnik absorpcji wody (kg/m2) W < 0,2
Temperatura stosowania: +5 do +25 °C
Czas otwarty Ok. 20 minut
Uziarnienie Baranek 1,5 mm
Dokumenty odniesienia EN 15824 : 2009

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: TYNKI I FARBY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przeprowadzić odpowiednie prace przygotowawcze. Każdorazowo podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym weber.prim compact.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Masa tynkarska weber.pas topdry AquaBalance jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Ponieważ produkt posiada właściwości tiksotropowe, po otwarciu wiadra może sprawiać wrażenie gestego, jednak nawet ręczne przemieszanie kielnią „upłynnia” masę. Przed użyciem produkt należy każdorazowo dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. Dopiero po przemieszaniu można ocenić konsystencję tynku. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 250 ml na wiadro 30 kg.

APLIKACJA

Przemieszany tynk weber.pas topdry AquaBalance nakładać na uprzednio zagruntowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Masę należy nakładać równomiernie, jej nadmiar ściągać pacą, aż do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku.
Tynk zacierać niezwłocznie po nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającego spoiwa. Resztek spoiwa nie wrzucać do wiadra z tynkiem. Nie należy zacierać mokrym narzędziem.
W przypadku układania tynku metodą natrysku mechanicznego tynk należy układać w 2-3 warstwach stosując technikę krzyżową (pierwsza warstwa układana jest pasami poziomymi, druga pasami pionowymi). Tynku nałożonego metodą natrysku nie zaciera się.
Przy aplikacji tynków dekoracyjnych należy pamiętać, aby pełne powierzchnie ścian tynkować w całości, bez przerw w pracy oraz bezwzględnie korzystać z produktów z tej samej partii produkcyjnej.
Kolor całkowicie wyschniętego tynku może nieznacznie różnić się od koloru z wzornika referencyjnego w stopniu zależnym od rodzaju produktu, grubości ziarna, sposobu zatarcia oraz warunków atmosferycznych podczas wykonywania prac.
Prace tynkarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe zatarcie. Czas całkowitego wiązania tynku w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.

ZUŻYCIE

Aplikacja ręczna: 2,2 – 2,6 kg/m²
Aplikacja mechaniczna: 2,5 – 2,9 kg/m²

OPAKOWANIA

Wiadro 30 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Masa tynkarska weber.pas topdry zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji.
Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi i niskimi.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu masą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.