Tynk akrylowy weber.pas topflex 1,5 mm 30 kg

Producent: WEBER
SKU: 1011003000

Tynk akrylowy do aplikacji ręcznej, jak również maszynowej

WŁAŚCIWOŚCI

  • elastyczny
  • wysoka odporność na uderzenia
  • niższe zużycie – nawet do 20%
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także palety Kryształ)

 

Produkt barwiony na zamówienie według palety kolorów Weber – nie podlega zwrotowi. Skontaktuj się w celu ustalenia kolorystyki i warunków dostawy. Podana cena dotyczy kolorów podstawowych – grupa 0 (bez dopłat).

  • Barwne wykończenie ścian betonowych
  • Barwne wykończenie systemów ociepleń opartych o izolację ze styropianu, zaprojektowanych w intensywnej, nasyconej kolorystyce
  • Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Do aplikacji ręcznej i maszynowej

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania od+5°C do +25°C
Czas otwarty około 20 minut
Termin przydatności do użycia 12 miesięcy
Kolorystyka 100 kolorów wg grupy kolorystycznej KRYSZTAŁ
Systemy weber.therm NOVA
Dokument odniesienia AT-15-9323/2014
EN 15824 : 2009

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: TYNKI I FARBY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przeprowadzić odpowiednie prace przygotowawcze. Podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym weber.prim compact.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Akrylowa masa tynkarska weber.pas topflex jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 250 ml na wiadro 30 kg.

APLIKACJA

Przemieszaną masę tynkarską weber.pas topflex nakładać na uprzednio zagruntowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy nakładać równomiernie, nadmiar tynku dokładnie ściągać pacą do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku. Nałożoną masę zacierać niezwłocznie po nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającej żywicy. Resztek żywicy nie wrzucać do wiadra z tynkiem. Nie należy zacierać mokrym narzędziem.
W przypadku układania tynków metoda natrysku mechanicznego tynk należy układać w 2-3 warstwach stosując technikę krzyżową (pierwsza warstwa układana jest pasami poziomymi, druga pasami pionowymi). Tynku nałożonego metodą natrysku nie zaciera się.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe zatarcie. Czas całkowitego wiązania tynku w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.

ZUŻYCIE

• aplikacja ręczna: 2,2 – 2,6 kg/m²
• aplikacja maszynowa: 2,5 – 2,9 kg/m²

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Masa tynkarska weber.pas topflex zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu masą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.