Polimerowo-mineralna zaprawa tynkarska weber TM314 B 2,0 mm 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 102314250099

Zaprawa tynkarska weber TM314 jest przygotowaną fabrycznie suchą mieszanką tynkarską, dostarczaną w workach, gotową do użycia po uprzednim rozmieszaniu z wodą na placu budowy. Produkt oparty jest o spoiwa cementowe i wapienne oraz mineralne kruszywa strukturalne.
Tynk przeznaczony jest do dwukrotnego malowania farbami elewacyjnymi Weber.

WŁAŚCIWOŚCI

  • niepalna
  • paroprzepuszczalna
  • naturalnie odporna na porastanie alg i grzybów
  • dostępna w kolorze białym

Ochrona i wykończenie systemów ociepleń oraz systemów renowacyjnych, których kolorystyka oparta jest o jasne, pastelowe kolory. Zaprawa tynkarska może być stosowana w systemach ociepleń Weber opartych o następujące materiały izolacyjne:

  • styropian
  • polistyren ekstrudowany
  • wełna mineralna

Uwaga! Nie zaleca się stosowania zaprawy tynkarskiej:

  • na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu,
  • w strefach cokołowych

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa 1,58 ±10% g/cm³
Temperatura stosowania +5ºC do +25ºC
Czas otwarty około 15 minut
Zużycie zaprawy tynkarskiej na równym
podłożu
• baranek 1,5 mm – ok. 2,5-3,0 kg/m2
• baranek 2,0 mm – ok. 3,5-4,0 kg/m2
Termin przydatności do użycia 12 miesięcy
Kolorystyka zaprawa tynkarska dostępna jest w kolorze białym
Systemy – weber.therm WS
– weber.therm WINTER
– weber.therm WM
– weber.therm WX
– weber.therm RENO S
Dokumenty odnisienia – AT-15-3062/2012 + aneks nr 1
– AT-15-6899/2012 + aneks nr 1
– AT-15-3063/2012 + aneks nr 1
– AT-15-7484/2013
– AT-15-8979/2012 + aneks nr 1

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: TYNKI I FARBY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przeprowadzić odpowiednie prace przygotowawcze. Każdorazowo podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym weber PG211.
Zaleca się, aby wszystkie komponenty systemów, których wykończenie stanowić będzie tynk weber TM314 były produktami wskazanymi w odpowiednich aprobatach technicznych Weber. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

APLIKACJA

Przygotowanie produktu
Zaprawa tynkarska weber TM314 jest dostarczana w postaci suchej mieszanki, którą należy rozmieszać z wodą na placu budowy w proporcji 5,0 – 5,75 litrów na 25 kg. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ może to zmniejszyć przyczepność tynku, wpłynąć na jego wytrzymałość oraz zwiększyć skurcz. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Mieszanie wykonywać do momentu uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej konsystencji, przy użyciu mieszadła elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu około 5 minut zaprawę ponownie wymieszać. Przygotowana zaprawa tynkarska zachowuje swoje właściwości przez około 2 godziny od wymieszania.
W chłodnych okresach roku oraz podczas wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia produktu może ulec znacznemu wydłużeniu. Zaschniętego tynku nie można ponownie mieszać z wodą w celu jego wykorzystania.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Tynk weber TM314 nakładać na uprzednio zagruntowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy nakładać równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku (przy fakturze „baranek”, ze względu na wzajemne klinowanie się ziaren, grubość warstwy może być do 50% większa). Tynk zacierać niezwłocznie po nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającej żywicy. Resztek żywicy nie wrzucać do wiadra z tynkiem. Nie należy zacierać mokrym narzędziem.
Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody. Całkowicie wyschniętą wyprawę tynkarską należy dwukrotnie pomalować jedną z elewacyjnych farb Weber. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych, przed malowaniem farbą elewacyjną, tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG212.

W trakcie nakładania i wiązania zaprawy tynkarskiej temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe zatarcie. Czas całkowitego wiązania tynku w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.

ZUŻYCIE

• faktura baranek 1,5 mm – 2,5 – 3,0 kg/m²
• faktura baranek 2,0 mm – 3,5 – 4,0 kg/m²

OPAKOWANIA

worki 25 kg
paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Zaprawę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Zaprawa tynkarska weber TM314 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwarte opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca . Składować w suchym, przewiewnym miejscu.

UWAGA

Produkt zawiera cement oraz wapno. Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu wyprawą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber.