Farba fasadowa o właściwościach hydrofilowych weber.ton AquaBalance 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 1011052500

Farba elewacyjna weber.ton AquaBalance to nowoczesna powłoka stosowana do barwnego wykończenia elewacji. Technologia AquaBalance powoduje szybkie wysychanie wody pojawiającej się na powierzchni ścian budynków w wyniku deszczu, mgły, czy rosy. Stanowi ona doskonałą ochronę i barwne wykończenie systemów ociepleń, a także tynków mineralnych.

WŁAŚCIWOŚCI

  • podwyższona odporność na porastanie alg i grzybów
  • bardzo dobre krycie
  • elastyczna, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
  • paroprzepuszczalna
  • duża odporność na osiadanie brudu
  • odporna na warunki atmosferyczne
  • łatwa pielęgnacja, można myć wodą

 

Produkt barwiony na zamówienie według palety kolorów Weber – nie podlega zwrotowi. Skontaktuj się w celu ustalenia kolorystyki i warunków dostawy. Podana cena dotyczy kolorów podstawowych – grupa 0 (bez dopłat).

Ochrona i barwne wykończenie systemów ociepleń a także tynków mineralnych. Farba elewacyjna weber.ton AquaBalance może być stosowana:
• do malowania tynków hydrofilowych weber.pas topdry AquaBalance
• do malowania tynków mineralnych weber TM314 lub weber KS143
• komponent systemów ociepleniowych weber.therm WS, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie na zewnątrz
Kategoria współczynnika przenikania pary wodnej V2 – średni
Kategoria przepuszczalności wody W3 – niska
Zużycie na równym podłożu: • jednokrotne malowanie: ok.0,25 kg/m²
• dwukrotne malowanie: ok.0,40 kg/m²
Dokument odniesienia ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r.
ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1 z 2018 r.
ITB-KOT-2018/0455 wydanie 1 z 2018 r.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: TYNKI I FARBY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłożem mogą być tynki weber.pas topdry AquaBalance, tynki mineralne weber, tynki cementowo-wapienne, beton. Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ścianę należy umyć wodą pod ciśnieniem. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG212.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Akrylowa farba elewacyjna weber.ton AquaBalance jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać, zaleca się mieszanie kilku wiader w większym pojemniku. Podłoże musi być dokładnie wyschnięte i związane, świeże tynki mineralne rekomendujemy przed malowaniem zagruntować płynem weber PG212 – minimalizuje to ryzyko wykwitów wapiennych. Farba jest gotowa do użycia, nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Drugą warstwę nakładać po ok. 6 godzinach, całkowity czas schnięcia ok. 12 godzin – może się jednak wydłużyć przy dużej wilgotności powietrza i niskiej temperaturze.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.

ZUŻYCIE

Zużycie (dla powierzchni gładkich):
• malowanie jednokrotne – 0,25 kg/m²
• malowanie dwukrotne – 0,4 kg/m²

OPAKOWANIA

wiadro 10 kg
wiadro 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt zachowuje swoje właściwości przynajmniej przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie. Farbę przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadkach uzasadnionych zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.