Szpachlówka do renowacji antypleśniowej SL Fill Q2 25 kg

Producent: REMMERS
SKU: 202996250099

SL Fill Q2 paroprzepuszczalna, jak również aktywna kapilarnie szpachlówka do renowacji antypleśniowej, stosowana bez gruntowania na wszystkich chłonnych podłożach

WŁAŚCIWOŚCI

  • Materiał jest przepuszczalny dla pary wodnej i aktywny kapilarnie
  • Niewrażliwość na wilgoć
  • Dobra przyczepność i podatność na wygładzanie
  • Stabilność
  • Można stosować bez gruntowania na wszystkich chłonnych podłożach
  • Wygładzanie systemów renowacji antypleśniowej
  • Do sporządzania drobnoziarnistych, zamkniętych powierzchni tynku nadających się do malowania i tapetowania
  • Klasy jakości powierzchni Q1 – Q2

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa Około 1,2 kg/dm³
Zapotrzebowanie wody 6,0-6,2 l/20 kg
Dyfuzja pary wodnej µ < 10
Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (śr. 3,0 N/mm²)
Reakcja na ogień Kl A1
Największe ziarno ≤ 0,5 mm
Nasiąkliwość kapilarna > 1 kg/m²h0,5

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: WEWNĘTRZNA IZOLACJA TERMICZNA I ANTYPLEŚNIOWA

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Nośne, czyste i wolne od pyłu.
Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

APLIKACJA

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C. Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

Warstwa zbrojąca
Materiał nakładać za pomocą pacy ząbkowanej, warstwą o grubości 3 mm. Pasy siatki układać na 10 cm zakładkę.

Kształtowanie powierzchni
Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia. Po stwardnieniu powierzchnię wykończyć. Po stwardnieniu powierzchnia jest podatna na szlifowanie.

Wskazówki
Pracę prowadzić w systemie „świeże na świeże”, unikać tworzenia śladów łączenia. Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. Zależnie od warunków panujących w otoczeniu, w pomieszczeniach ogrzewanych lub w przypadku przeciągów powierzchnię należy zabezpieczyć przed zbyt szybkim wyschnięciem poprzez jej przykrycie folią lub podobnym materiałem. Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

Funkcja chroniąca przed atakiem pleśni i tworzeniem się kondensatu jest zapewniona wyłącznie pod warunkiem stosowania w połączeniu z tynkiem Schimmel-Sanierputz i płytami SLP CS.
Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%. Nie stosować na podłożach zawilgoconych od spodu.
Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia. Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza). Nie stosować na podłożach zawierających gips!
Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne! Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Narzędzia / czyszczenie
Mieszarka, paca stalowa gładka, paca drewniana/filcowa, kielnia, paca gąbkowa.
Narzędzia czyścić w stanie świeżym wodą.

Przechowywanie / trwałość
Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

ZUŻYCIE

Około 1,2 kg/m²/mm grubości szpachlówki

OPAKOWANIE

worek papierowy 25 kg