Preparat sczepnogruntujący na podłogi i ściany Bautech Contacto 4 kg

Producent: BAUTECH
SKU: 9203060401

Bautech CONTACTO® jest gotową do użycia mieszaniną wysokiej jakości żywic sterynowo-akrylowych, środków hydrofobizujących, wypełniaczy mineralnych, pigmentów oraz konserwantów

WŁAŚCIWOŚCI

 • Uszczelnia, wzmacnia i uszorstnia podłoże
 • Zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża
 • Możliwość aplikacji na różne podłoża (tynki mineralne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, powierzchnie drewniane, metalowe, szklane)
 • Ułatwia rozprowadzanie nanoszonych zapraw, polepsza rozpływ zapraw samopoziomujących
 • Paroprzepuszczalny
 • Gotowy do użycia
 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
 • Do gruntowania podłoży w celu utworzenia warstwy sczepnej przed nałożeniem cienkowarstwowych systemów mineralnych, w tym mikrocementów Bautech.
 • Do wyrównywania chłonności niejednorodnych podłoży.
 • Do stosowania na podłogach i ścianach

DANE TECHNICZNE

Gęstość: Ok. 1,7 g/cm3
Przepuszczalność pary wodnej: Kategoria V2
Absorpcja wody: Kategoria W3

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: BAUTECH BETON ARCHITEKTONICZNY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 • Podłoże powinny być odpowiednio wysezonowane.
 • Wilgotność podłoża: betony jastrychy i tynki, <=4%; podłoża gipsowe<=1% i anhydrytowe <0,5%.
 • Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń. Podłoże należy oczyścić mechanicznie np.: przez śrutowanie, frezowanie lub szlifowanie. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.
 • Podłoże powinno być również zabezpieczone przed możliwością kapilarnego podciągania wody lub zawilgocenia z innych przyczyn.

APLIKACJA

Zawartość opakowania dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji a następnie należy nanosić w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Podkład można aplikować wałkiem lub pędzlem. Każdą warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Czas schnięcia zależny jest od chłonności podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza.
Zaleca się aplikację dwóch warstw.
Ostatni etap gruntowania należy powtórzyć, jeśli warstwa wykończeniowa będzie nakładana później niż 24 godziny od zakończenia gruntowania.
UWAGA: Zbyt krótki czas wysychania, niska temperatura powietrza i podłoża, przeciąg, wysoka wilgotność mogą powodować uszkodzenia w warstwie gruntu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych w mokrej zaprawie oraz możliwość pojawienia się spękań i odspojeń.

Sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

– Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +15°C do +25°C.
– Czas schnięcia w temperaturze +20°C wynosi 1-2 godz.
– Powierzchnię chronić przed oddziaływaniem wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.

ZUŻYCIE

Ściany: od 0,3 kg/m² (2 warstwy)
Podłogi: od 0,5 kg/m2 (2 warstwy)

OPAKOWANIA

Wiaderko 4 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, przemrożeniem i przegrzaniem. Okres przydatności produktu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

UWAGA

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami i przepisami BHP.
Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki produktu.