Beton architektoniczny, tynk dekoracyjny Creativo WALL 12 szary beton

Producent: BAUTECH
SKU: 9212025101

Bautech CREATIVO WALL  jest cienkowarstwowym rozwiązaniem systemowym do tworzenia tynków dekoracyjnych o strukturze betonu architektonicznego. Zawiera polimery, twarde kruszywa oraz odpowiednie domieszki i pigmenty

WŁAŚCIWOŚCI

 • Możliwość aplikacji na różne podłoża
 • Gładki efekt betonu architektonicznego
 • Wysoka odporność na zarysowania, ścieranie i mikropęknięcia
 • Łatwy w utrzymaniu czystości
 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, także w strefach mokrych
 • Wysoka przyczepność do podłoża
 • Do wykonywania dekoracyjnych tynków na ścianach, powłok na drzwiach i frontach meblowych.
 • Do pokrywania: tynków mineralnych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych, metalowych, szklanych.
 • Do stosowania na powierzchniach pionowych w strefach mokrych* np. łazienkach, kuchniach, SPA, itp.
 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń: w mieszkaniach, biurach, sklepach, restauracjach itp.

* Przy zastosowaniu w strefach mokrych o wysokim poziomie wilgotności konieczna jest konsultacja z działem technicznym Bautech.

DANE TECHNICZNE

W skład zestawu wchodzi:

 • Bautech CONTACTO™
Gęstość: Ok. 1,7 g/cm3
Przepuszczalność pary wodnej: Kategoria V2
Absorpcja wody: Kategoria W3
 • Bautech CREATIVO WALL™
Wydajność: 8-10 m²
Czas otwarcia: do 3 h
Czas wysychania: 12-24 h
Dopuszczenie do użytkowania: po 7 dniach od nałożenia lakieru
 • Bautech BAUPUR 600 LV™
Czas otwarcia 20-25 min
Czas wysychania 24 h

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: BAUTECH BETON ARCHITEKTONICZNY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WARUNKI WYKONANIA

 • Wilgotność podłoża – max. 4%
 • Wilgotność powietrza – max. 75%
 • Temperatura podłoża – min. +15˚C.
 • Temperatura podłoża powinna być wyższa, o co najmniej 3˚C od temperatury punktu rosy.
 • Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić od +15°C do +25°C.
 • Unikać punktowego ogrzewania mogącego powodować nierównomierne wysychanie powierzchni.
 • Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne i trwałe, równe, oczyszczone z kurzu, wapna, tłuszczu, brudu, oleju, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, emulsyjnej i olejnej. Stare powłoki o niedostatecznej przyczepności należy usunąć, a ubytki uzupełnić np. zaprawą gipsową.

APLIKACJA

Schemat systemu

CZYNNOŚĆ/WARSTWA PRODUKT ZUŻYCIE
Nałożenie warstwy sczepno-gruntującej (2 warstwy) Bautech CONTACTO™ ok.0,3 kg/m2
Szlifowanie i oczyszczenie powierzchni papier ścierny 80
Ręczna aplikacja 1-szej warstwy tynku Bautech CREATIVO WALL™ 0,7-1,0 kg/m2
Szlifowanie i oczyszczenie powierzchni papier ścierny 80/120
Ręczna aplikacja 2-giej warstwy tynku Bautech CREATIVO WALL™ 0,3-0,5 kg/m2
Szlifowanie i oczyszczenie powierzchni papier ścierny 100/120
Ręczna aplikacja powłoki zabezpieczająco-koloryzującej (opcjonalnie) Bautech CREATIVO COLOR GEL™ ok. 0,1 l/m2
Lakierowanie powierzchni (2 warstwy) Bautech BAUPUR 600 LV™ 0,07–0,10 l /m2

System wykonać zgodnie z wytycznymi w tabeli powyżej.
Każda kolejna warstwa systemu Bautech CREATIVO WALL™ powinna być nakładana po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Zbyt intensywne szlifowanie materiału (np. długi czas obróbki, nieodpowiednia gradacja papieru ściernego), zwłaszcza ciemnych kolorów, może spowodować jego wyblaknięcie. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego, klimatyzacji itp.
Celem eliminacji różnic w odcieniach koloru przy aplikacji Bautech CREATIVO WALL™ należy nakładać na jedną powierzchnię materiał o tej samej dacie produkcji i numerze partii podanej na opakowaniu.
UWAGA: Powłoka nie jest odporna na uderzenia twardymi i ostrymi przedmiotami oraz na środki o odczynie kwasowym. System nie jest przeznaczony do stosowania na posadzkach.
Poszczególne produkty wchodzące w skład systemu Bautech CREATIVO WALL™ stosować zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach produktów.

Narzędzia używane do wykonywania warstw Bautech CREATIVO WALL™ należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. Związany materiał usuwać mechanicznie.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

Przy temperaturze +20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70 %: po 7 dniach od nałożenia lakieru.

ZUŻYCIE

Patrz tabela powyżej

OPAKOWANIA

Bautech CONTACTO™ – 4 kg

Bautech CREATIVO WALL™ – 10 kg

Bautech BAUPUR 600 LV™ – 1 L

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Zgodnie z kartami technicznymi produktów wchodzących w skład systemu.

Bautech CONTACTO™
Produkt należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, przemrożeniem i przegrzaniem. Okres przydatności produktu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

Bautech CREATIVO WALL™
Produkt należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, przemrożeniem i przegrzaniem. Okres przydatności tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Bautech BAUPUR 600 LV™
Produkt należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +20°C i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70%. Chronić przed wilgocią, przemrożeniem i przegrzaniem. Okres przydatności produktu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Poszczególne produkty systemu Bautech CREATIVO WALL™ posiadają karty charakterystyki MSDS z wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa pracy, przechowywania i utylizacji.
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami i przepisami BHP.