Fotokatalityczna akrylowa farba wewnętrzna Titanium IN kolor

Producent: PIGMENT
SKU: Brak danych

Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni ścian, a także sufitów wewnątrz pomieszczeń. Daje odporną na zmywanie, dobrze kryjącą, matową powłokę przepuszczalną dla pary i gazów („oddychanie” ścian)

WŁAŚCIWOŚCI

  • Atest Higieniczny NIZP-PZH
  • Zawiera katalizator uzyskiwany na drodze nanotechnologii
  • Powierzchniom wewnątrz pomieszczeń nadaje estetyczny i trwały wygląd
  • Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego

 

Produkt barwiony na zamówienie – nie podlega zwrotowi. Wybrane kolory wg kart NCS lub RAL. Skontaktuj się w celu ustalenia kolorystyki i warunków dostawy. Cena uzależniona od koloru.

187,65 341,10 

5L
10L

Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, cegły, gips, po odpowiednim zagruntowaniu – drewno i materiały drewnopochodne, tapety papierowe, w tym na tzw. rauhfazę, dając gładkie, elastyczne powłoki. Powierzchniom wewnątrz pomieszczeń nadaje estetyczny i trwały wygląd. Lekko zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać lekko wilgotną szmatką lub gąbką.
Oparta jest na wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem pigmentów, wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających. Zawiera katalizator uzyskiwany na drodze nano-technologii.

Właściwości fotokatalityczne:

Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, etanol, izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna). Im większa powierzchnia pokryta jest farbą fotokatalityczną, tym też szybciej następuje ich usuwanie z otoczenia.

W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wobec nano-katalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. W przypadku niedostatecznego oświetlenia naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu działania farby, wskazane jest zainstalowanie doświetlenia. Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym na skuteczność samooczyszczania, jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy do przebiegu procesu.

 

DANE TECHNICZNE

powłoka: matowa
klasa odporności na szorowanie: 3 wg PN-EN 13300
gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,55 g / cm3
lepkość Brookfield 20±2°C, wg PN-ISO 2555: 25000÷30000 mPa.s
wartość pH wg PN-C-04963: 8,0-9,0
zawartość części stałych PN-EN ISO 3251: 57,0÷59,0 % wag.
zalecana grubość powłoki na mokro PN-EN ISO 2808: 90-100 μm
największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: Drobna do 100 μm
wydajność: 10-12 m2/l
czas schnięcia w 23±2 °C, PN-C-81519: 2 godz.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY FOTOKATALITYCZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką FILLER lub BIEL-PUTZ, większe -gipsem. Niespójne lub chłonne podłoże należy zagruntować preparatem akrylowym SIL-GRUNT, co znacznie podniesie trwałość pokrycia.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Titanium® IN jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać wody. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Przy tradycyjnych metodach malowania (wałek, pędzel), przy niewłaściwym doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest pojawienie się smug w przypadku niektórych kolorów. Poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania.
W celu uniknięcia zauważalnych różnić konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed rozpoczęciem malowania farbą, uprasza się o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

Malowanie natryskowe:

Urządzenie Ciśnienie, bar Dysza Filtr, mesh Zalecane rozcieńczenie
Graco Ultra Max II 795 180-230 0,015’’-0,019’’ 60 3-5 %
Titan 450; Graco GX21; Wagner P20 180-230 0,015’’-0,019’’ 60 5-8 %

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości.

Zalecana ilość warstw: 1-2, w przypadku niektórych kolorów 2-3

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temp.: +5 ÷ 30°C, nanoszenie kolejnej warstwy w temperaturze 20°C i wilgotności wzg. powietrza 50%: po 2 godz.

ZUŻYCIE

od 83 ml do 100 ml na 1 m2

OPAKOWANIA

Wiaderka 5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temp.: +5 ÷ 30°C, 12 miesięcy od daty produkcji