Fotokatalityczna farba lateksowa higieniczna Titanium LX Ag kolor

Producent: PIGMENT
SKU: Brak danych

Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian, a także sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia

WŁAŚCIWOŚCI

  • Posiada Atest Higieniczny PZH
  • Odporna na środki dezynfekcyjne
  • Farba zawiera nano cząstki srebra

 

Produkt barwiony na zamówienie – nie podlega zwrotowi. Wybrane kolory wg kart NCS lub RAL. Skontaktuj się w celu ustalenia kolorystyki i warunków dostawy. Cena uzależniona od koloru.

309,10 540,90 

5L
10L

Titanium®LX Ag służy do malowania ścian i sufitów pomieszczeń często wymagających zmywania, np. obiekty użyteczności publicznej: pomieszczenia służby zdrowia, gastronomiczne, halle hotelowe, biura, urzędy, biblioteki, szkoły, korytarze i klatki schodowe, ale też powierzchnie narażone na częsty kontakt z wilgocią: łazienki, ściany wokół basenów, kuchnie. Daje wodoodporną, elastyczną, gładką, bardzo dobrze kryjącą, śnieżnobiałą powłokę o wysokiej trwałości na różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynk, beton, cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. Powierzchniom wewnętrznym nadaje estetyczny i trwały wygląd, ograniczając ich brudzenie się. Zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów przy pomocy szmatki lub miękkiej szczotki. Farba jest odporna na środki dezynfekcyjne.
Oparta jest na wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem pigmentów, wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających. Zawiera katalizator uzyskiwany na drodze nanotechnologii. Produkowana jest w podstawowym białym kolorze, jednak na Życzenie może być barwiona wysokiej jakości pigmentami na szereg pastelowych kolorów.
Farba zawiera Nano cząstki srebra, które nadają produktowi właściwości bakterio- i grzybobójcze. W odróżnieniu od innych produktów fotokatalitycznych nie wymaga ciągłego naświetlania w celu aktywacji. Silne działanie bakteriobójcze oraz grzybobójcze zachodzi przy oświetleniu, jak również w całkowitej ciemności.

Właściwości fotokatalityczne:

Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, etanol, izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna). Im większa powierzchnia pokryta jest farbą fotokatalityczną, tym też szybciej następuje ich usuwanie z otoczenia.
W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wobec nanokatalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. W przypadku niedostatecznego oświetlenia naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu działania farby, wskazane jest zainstalowanie doświetlenia. Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym na skuteczność samooczyszczania, jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy do przebiegu procesu.

 

DANE TECHNICZNE

wygląd powłoki: półmatowy
klasa odporności na szorowanie: 1
gęstość: ok. 1,40 g / cm3
wartość pH: 8 – 9
czas schnięcia: ok. 2 godz.
wydajność: 10-12 m2/l

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY FOTOKATALITYCZNEFARBY HIGIENICZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. Nie dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych. Przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową lub gipsem. W przypadku świeżego tynku, niespójnego lub chłonnego podłoża stosować gruntowanie preparatem akrylowym SIL-GRUNT, co znacznie podniesie trwałość pokrycia.
Malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu (wodą) natryskiem. Zalecana ilość warstw: 1-2.

Narzędzia i zachlapane farbą powierzchnie należy oczyścić zanim farba nie wyschnie.

Zastosowanie farby TITANIUM LX nie zwalnia z obowiązku prawidłowego i systematycznego mycia i dezynfekcji powierzchni.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temperaturze +5÷30°C

ZUŻYCIE

83 ml – 100 ml na 1 m2

OPAKOWANIA

Wiaderka 5 L.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w temperaturze +5÷30°C, 12 miesięcy od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi wyrobami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skory przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody.