Lateksowa farba higieniczna Latex LX Ag kolor

Producent: PIGMENT
SKU: Brak danych

Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian a także sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia

WŁAŚCIWOŚCI

  • Atest Higieniczny NIZP-PZH
  • Wysoka odporność na szorowanie i ścieranie
  • Wysoka odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami
  • Właściwości ochronne zachowuje przez wiele lat użytkowania

 

Produkt barwiony na zamówienie – nie podlega zwrotowi. Wybrane kolory wg kart NCS lub RAL. Skontaktuj się w celu ustalenia kolorystyki i warunków dostawy. Cena uzależniona od koloru.

247,25 448,20 

5L
10L

Latex LX Ag jest wodorozcieńczalną farbą lateksową przeznaczoną do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często wymagających zmywania, np. w obiektach użyteczności publicznej i gastronomicznych, ale też do pomieszczeń narażonych na częsty kontakt z wilgocią, jak: łazienki, baseny, kuchnie oraz do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wyjątkowa czystość, higiena i zabezpieczenie, np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp. Powłoki charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami. Odpowiednio dobrane składniki powodują, że naniesione powłoki wykazują wysoką odporność na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów). Swoje właściwości ochronne zachowuje przez wiele lat użytkowania.

Daje wodoodporną, satynową, bardzo dobrze kryjącą, powłokę o wysokiej trwałości na różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego i papierowe, w tym tzw. rauhfazę.

Farba posiada atest dopuszczający do stosowania w obiektach przemysłu spożywczego i pomieszczeniach służby zdrowia. Farba zawiera zwiększoną ilość nanocząstek srebra, które intensyfikują właściwości bakterio- i grzybobójcze.

 

DANE TECHNICZNE

wygląd powłoki: satynowy (półmatowy)
klasa odporności na szorowanie: 1, wg PN-EN 13300
gęstość, 20 ± 0,5oC: ok. 1,45 g/cm3
lepkość Brookfield 20±2oC, wg PN-ISO 2555: 15000÷20000 mPa.s
wartość pH wg PN-C-04963: 8,0-9,0
zawartość części stałych PN-EN ISO 3251: 60,0÷62,0 % wag.
czas schnięcia w 23±2oC, PN-C-81519: 2 godz.
zalecana grubość powłoki na mokro PN-EN ISO 2808: 90-100 µm
największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: Drobna do 100 µm
wydajność: do 12 m2/l

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY HIGIENICZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER, większe ubytki – gipsem. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatem BIEL-GRUNT lub GRUNDER PC-33.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Latex LX Ag jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Nie dodawać kredy, wapna oraz suchych farb klejowych.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Aplikacja: wałek, pędzel lub po odpowiednim rozcieńczeniu natrysk.

Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Przy tradycyjnych metodach malowania (wałek, pędzel), przy niewłaściwym doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest pojawienie się smug w przypadku niektórych kolorów. Poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem w przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.

W przypadku konieczności użycia produktów z rożnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed rozpoczęciem malowania farbą, uprasza się o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

Malowanie natryskowe:

Urządzenie Ciśnienie, bar Dysza Filtr, mesh Zalecane rozcieńczenie
Graco Ultra Max II 795 200-230 0,015’’-0,019’’ 60
Titan 450; Graco GX21; Wagner P20 200-230 0,015’’-0,019’’ 60 3-5 %

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu.
Zalecana ilość warstw: 2, w przypadku niektórych kolorów – 3, nanoszenie kolejnej warstwy, przy 20oC, i wilgotności wzg. powietrza 50%: po 2 godz.

Zastosowanie farby LATEX LX nie zwalnia z obowiązku prawidłowego i systematycznego mycia i dezynfekcji powierzchni.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temperaturze +5÷30oC, mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda.

ZUŻYCIE

zużycie: ok. 83 ml / m2

OPAKOWANIA

Wiaderka plastikowe 5 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w temperaturze +5÷30oC, 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na pokrywie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

kat. A/a/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g /l. Farba zawiera < 30 g / l.