Farba antyrefleksyjna do sufitów Antireflex 5 L

Producent: PIGMENT
SKU: 950246050099

Antireflex wewnętrzna, głęboko matowa farba antyrefleksyjna do sufitów. Tworzy odporną na zmywanie, dobrze kryjącą, a także głęboko matową powłokę. Stosuje się do malowania dużych jednolitych powierzchni, gdzie wymagane jest głęboko matowe wykończenie eliminujące refleksy światła

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wodorozcieńczalna
  • Matowa
  • Atest Higieniczny: NIZP-PZH

Farba, eliminująca refleksy powstające z odbicia światła, przeznaczona do malowania sufitów suchych pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej (gastronomicznych, hotelowych, biur, urzędów, bibliotek, szkół, przedszkoli), służby zdrowia (szpitali, przychodni, sanatoriów). Szczególnie zalecana do malowania dużych jednolitych powierzchni, gdzie wymagane jest głęboko matowe wykończenie eliminujące refleksy powstające z odbicia światła pochodzącego z dużych jasnych powierzchni (np. okien, niezależnie od kąta padania tego światła), a ujawniające niedoskonałości podłoża, ślady pędzla lub wałka oraz ślady wykonywanych poprawek.

Tworzy odporną na zmywanie, dobrze kryjącą, głęboko matową powłokę. W przypadku nieznacznego zabrudzenia powłokę farby można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów.

Może być stosowana na powierzchniach budowlanych, takich jak: tynki i gładzie mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), beton, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego.

 

DANE TECHNICZNE

dostępne kolory: biały
powłoka: głęboki mat
Atest Higieniczny: NIZP-PZH
gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,38 g/cm3
nanoszenie kolejnej warstwy, 20°C, wilg. wzg. powietrza 50%: po 4 godz.
lepkość Brookfield 20±2°C wg PN-ISO 2555: 10000÷15000 mPa•s
klasa odporności na szorowanie: 3 wg PN-EN 13300
wartość pHwg PN-C-04963: 8,0-8,5
zawartość części stałych PN-EN ISO 3251: 46,0÷47,0 % wag.
czas schnięcia w 23±2 °C, PN-C-81519: 2 godz.
zalecana grubość powłoki na mokro PN-EN ISO 2808: 90-100 µm
największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: drobna do 100 µm
współczynnik przenikania pary wodnej: duży > 150 g/(m2•24 h); sd< 0,14 m
zalecana ilość warstw: 2
wydajność: 8-10 m2/l

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY SPECJALNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić i osuszyć i zagruntować preparatem BIEL-GRUNT firmy Pigment. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować dopiero po 3-4 tygodniach od nałożenia. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER firmy Pigment, większe ubytki- gipsem. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatem GRUNDER PC-33 firmy Pigment lub Farbą Podkładową firmy Pigment.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Farba jest gotowa do stosowania. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. W przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Nie dodawać kredy, wapna oraz innych materiałów. Nie mieszać z innymi wyrobami.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem. Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Przy tradycyjnych metodach malowania (wałek, pędzel), przy niewłaściwym doborze narzędzia, technice malowania i nie sprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) efekty mogą być gorsze. Pierwszą warstwę nanosić równolegle do okna (do ściany zwiększą ilością okien), a drugą finalną prostopadle do okna (do ściany zwiększą ilością okien). Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

Malowanie natryskowe:

Urządzenie Ciśnienie, bar Dysza Filtr, mesh Zalecane rozcieńczenie
GRACO GX21 150 LP 517 60

mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temperaturze: +5÷35°C

ZUŻYCIE

0,125 – 0,100 l/m2

OPAKOWANIA

Pojemnik plastikowy 5L, 10 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. W temperaturze +5÷35°C przez 24 miesiące od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie).

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA / UWAGI

Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie podrażnienia lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.