Farba akrylowo-silikonowa na beton szara 10 L

Producent: PIGMENT
SKU: 951170110099

Farba akrylowo-silikonowa na beton. Stosuje się na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, materiały drewnopochodne a także płyty kartonowo-gipsowe

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wodorozcieńczalna
  • Trwałe pigmenty
  • Daje jednorodną, dobrze kryjącą, gładką, elastyczną powłokę
  • Atest Higieniczny: NIZP-PZH

Produkt jest wodorozcieńczalną farbą akrylowo-silikonową przeznaczoną do malowania elementów budowlanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie zalecana jest do malowania elementów betonowych, np. lekko obciążone posadzki, powierzchnie konstrukcji betonowych (np. ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła). Zawiera wodną dyspersję akrylową i emulsję silikonową, trwałe pigmenty, wypełniacze mineralne oraz środki modyfikujące. Daje jednorodną, dobrze kryjącą, gładką, elastyczną powłokę.

Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, materiały drewnopochodne, płyty kartonowo-gipsowe, dając trwałą, wodoodporną, elastyczną powłokę. Zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać wilgotną szmatką lub gąbką.

Zabezpiecza ściany zewnętrzne budynków przed wchłanianiem wilgoci. Powierzchniom wewnątrz pomieszczeń nadaje estetyczny i trwały wygląd, znacznie ograniczając ich brudzenie się. W przypadku konstrukcji betonowych ogranicza penetrację do wnętrza betonu gazów z atmosfery (np. SO2), wywołujących m.in. korozję prętów zbrojenia.

 

DANE TECHNICZNE

powłoka: półmatowa
gęstość, 20±0,5°C: ok. 1,30 g/cm3
nanoszenie kolejnej warstwy, 20°C, wilg. wzg. Powietrza 50%: po 2 godz.
lepkość Brookfield 20±2°C, wg PN-ISO2555: 10000÷15000 mPa·s
wartość pH wg PN-C-04963: 8,0-9,0
zawartość części stałych PN-ENISO3251: 56,0÷58,0 % wag.
czas schnięcia w 23±2°C, PN-C-81519: 2 godz.
zalecana grubość powłoki na mokro: PN-EN ISO 2808: 90-100 μm, -największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: Drobna do 100 μm
zalecana ilość warstw: 2
wydajność: 8-10 m2/l

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY SPECJALNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, mech, porosty, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić: wewnątrz pomieszczeń – szpachlówką akrylową lub gipsem, na zewnątrz – zaprawą cementową. Podłoże należy koniecznie zagruntować preparatem akrylowym głęboko penetrującym Sil-Grunt firmy Pigment, co znacznie podniesie trwałość pokrycia i zapobiegnie łuszczeniu powłoki.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz innych podobnych materiałów.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać. Nie malować podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem.

Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Poszczególne szarże produktu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia zauważalnych różnic konieczne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.
W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

Malowanie natryskowe

Urządzenie Ciśnienie, bar Dysza Filtr, mesh Zalecane rozcieńczenie
Graco Ultra Max II 795 180-220 0,015’’-0,019’’ 60
Titan 450; Graco GX21; Wagner P20 200-220 0,015’’-0,019’’ 60 3-5 %

Mycie urządzeń i rozcieńczanie: woda.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temperaturze +5÷30°C

ZUŻYCIE

0,100 – 0,125 l/m2

OPAKOWANIA

Pojemnik plastikowy 5 L, 10 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5÷30°C, przez 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami innych producentów należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości.