Farba specjalistyczna czarna matowa Black-Tech 5 L

Producent: PIGMENT
SKU: 950109050099

Wodorozcieńczalna farba przeznaczona do malowania ścian a także sufitów wewnątrz pomieszczeń

WŁAŚCIWOŚCI

  • Charakteryzuje się głęboką czernią
  • Tworzy gładką, bardzo dobrze kryjącą, powłokę paroprzepuszczalną

90,50  73,58  netto

5 w magazynie

Wskazana do użycia, m.in. w teatrach, kinach, na scenach oraz stropach nad sufitami podwieszanymi i w kanałach instalacyjnych, przestrzeni podsufitowych wraz z instalacjami wentylacyjnymi w izolacjach, budynkach mieszkalnych (łazienki, kuchnie) oraz użyteczności publicznej.

Tworzy gładką, bardzo dobrze kryjącą, powłokę paroprzepuszczalną na różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe i polimerowe (np. akrylowe), cegły, beton, materiały drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe, blacha, aluminium, tapety z włókna szklanego i papierowe. Może być stosowana na powierzchniach stalowych po uprzednim pokryciu podłoża AKRYLEN GRUNT lub EPIMAL STAL. Zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów przy pomocy szmatki lub miękkiej szczotki.

 

 

DANE TECHNICZNE

dostępne kolory: czarny
wygląd powłoki: matowy
wydajność: 8-10 m2/litr
gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,50 g / cm3
wartość pH: 8÷9

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY SPECJALNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić, osuszyć. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie od nałożenia. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym i odkurzyć. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową (BIEL-PUTZ lub FILLER), większe ubytki – gipsem. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować preparatami BIEL-GRUNT, GRUNDER PC-33 lub Farbą Podkładową. Po zastosowaniu MULTIKONTAKT firmy Pigment, można stosować na metal, PCV, szkło, drewno, glazurę.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Farba jest gotowa do stosowania. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. W przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Nie dodawać kredy, wapna oraz innych podobnych materiałów.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem, czas schnięcia zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 2 godzin.
Zalecana ilość warstw: 1-2, nanoszenie następnej warstwy po 3-4 godzinach.

Mycie urządzeń i rozcieńczanie -woda.
Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami.

Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temperaturze +5÷30°C

ZUŻYCIE

100 ml – 125 ml / 1m2

OPAKOWANIA

Pojemnik plastikowy 5 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze: +5÷30°C, 18 miesięcy od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody.

Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-3(2H) -izotiazolonu i 2-metylo-3(2H) -izotiazolonu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Wyrób zakwalifikowany do A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g/l. Farba zawiera poniżej 30 g/l.