Silikatowy preparat gruntujący Grunder SK 10 L

Producent: PIGMENT
SKU: 950210100099

Silikatowy (krzemianowy) preparat do gruntowania podłoża przed położeniem tynku silikatowego lub malowaniem farbą silikatową (krzemianową)

WŁAŚCIWOŚCI

  • Posiada Atest Higieniczny PZH
  • Tworzy warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością
  • Środek na bazie szkła wodnego i wody

Grunder SK przeznaczony do stosowania na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, mury z cegły. Powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża. Zapobiega powstawaniu zacieków i plam.
Polecany szczególnie na podłoża słabo związane, chłonne, stare, zabrudzone. Zastosowany w celu wzmocnienia powierzchni przed malowaniem, zapewnia bardzo dobrą przyczepność oraz stabilizację koloru. Zapewnia swobodne przenikanie pary wodnej i oddawanie wilgoci. Środek  ułatwiający aplikację silikatowej farby elewacyjnej na powierzchniach betonowych i otynkowanych.

 

DANE TECHNICZNE

postać: bezbarwna niskolepka ciecz
czas schnięcia: ok. 3 godzin*
wydajność: powierzchnie betonowe: 8-10m2/l,**
powierzchnie mniej chłonne:10-12m2/l,**
gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,0 g / cm3
wartość pH: 10-11

*  dokładny czas schnięcia uzależniony jest od chłonności podłoża i warunków pogodowych i może ulec wydłużeniu
** uzależniona jest w dużym stopniu od chłonności i stanu podłoża

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem gruntu usunąć.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Grunder SK jest preparatem gotowym do użycia. Nie wolno go mieszać z innymi materiałami ani zagęszczać. Przed stosowaniem zawartość opakowań dokładnie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem.
Farby klejowe i wapienne bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić – zaprawą cementową. Farbę lub tynk można nakładać po 24 godzinach od gruntowania. Nie dopuszczać do powstawania na ścianach wybłyszczeń i zacieków.
Otaczające przedmioty, okna i sprzęt przykryć przed rozpoczęciem pracy, zwłaszcza szkło, ceramikę, kamień naturalny, metal i klinkier. Nie stosować na powierzchnie pokryte farbą wapienną.

Mycie narzędzi -woda wodociągowa

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temperaturze +5÷25°C.
Nakładanie następnych warstw po 24 godz., zalecana ilość warstw: 1.

ZUŻYCIE

Uzależnione jest w dużym stopniu od chłonności i stanu podłoża:
-powierzchnie betonowe: 100 ml – 125 ml na 1m2,
-powierzchnie mniej chłonne: 83 ml – 100 ml na 1m2,

OPAKOWANIA

Pojemnik plastikowy 10 litrów.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 5-25°C, 12 miesięcy od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt alkaliczny. Podczas pracy należy nosić odzież ochroną, rękawice i okulary ochronne.
Pomieszczenie, w którym przechowuje się preparat powinno być wietrzone.