Grunt, mostek sczepny na trudne podłoża Multikontakt 10 L

Producent: PIGMENT
SKU: 950106100099

Farba stanowiąca mostek gruntująco-sczepny na wszelkiego rodzaju podłoża, również podłoża trudne

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wysoka adhezja (przyczepność) do większości powierzchni
  • Znacznie ogranicza zużycie farby nawierzchniowej

Farbę Multikontakt stosuję się na wszelkiego rodzaju podłoża, w tym podłoża trudne (utrudniające trwałe związanie powłoki farby nawierzchniowej), takie jak: gładki beton, szkło, plastik, stal ocynkowana, glazura, stare powłoki olejne (alkidowe, ftalowe) oraz wszelkiego rodzaju podłoża mineralne (beton, cegły, gips, tynki mineralne i polimerowe), płyty kartonowo-gipsowe, jako grunt pod nawierzchniowe farby dyspersyjne (emulsyjne, akrylowe, lateksowe, emalie) oraz grunty systemowe. Nadaje się również pod posadzki (wylewki) samopoziomujące (przy rozcieńcz. 3 cz. Multikontaktu i 2 cz. wody) oraz kleje, tynki mineralne i polimerowe, szpachlówki. Charakteryzuje się wysoką adhezją (przyczepnością) do większości powierzchni. Powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża.

 

DANE TECHNICZNE

wydajność: 8 – 10 m2 / litr
gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,15 g / cm3
czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: ok. 24 godzin – przy 20°C i wilgotności względnej powietrza 55%

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ze względu na różnego rodzaju właściwości podłoża przed zastosowaniem należy wykonać próby na mniejszych powierzchniach. Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek farb, porostów, mchów, glonów i pleśni. Wszystkie luźne, niezwiązane właściwie z podłożem warstwy należy usunąć. Przeszlifowanie gładkich powierzchni znacznie podwyższa przyczepność. Do odtłuszczania zalecany jest preparat Sulfanol A, który powinien być po odtłuszczaniu dokładnie spłukany.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Wyrób gotowy do użycia, przed stosowaniem zawartość opakowania należy wymieszać. W przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać. Po rozcieńczeniu wodą należy wykonać próbne wymalowania.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Nakładać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku (po odpowiednim rozcieńczeniu). Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić – zaprawą cementową. Następne warstwy można nakładać po 24 godzinach od gruntowania.

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami.

Nakładanie następnych warstw po 24 godz. (przy 20°C i wilgotności względnej powietrza 55%), zalecana ilość warstw: 1.

Mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temperaturze +5÷25°C. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu.

ZUŻYCIE

Od 100 ml do 125 ml na 1 m2

OPAKOWANIA

Wiaderka plastikowe 10 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Farbę przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5÷25°C, przez 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

kat. A/g/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g /l. Farba zawiera < 30 g / l