Woskowy preparat antygraffiti A-Graf 5 L

Producent: PIGMENT
SKU: 950152050099

Preparat woskowy na bazie rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony do ochrony powierzchni murów (wewnątrz i na zewnątrz) przed graffiti, również tworzący powłokę utrudniającą przyklejanie plakatów

WŁAŚCIWOŚCI

  • przedłuża trwałość tynków
  • trwałość powłoki nie zmywanej – 3 do 5 lat
  • powłoka matowa, bezbarwna do lekko opalizująca
  • system odnawialny

Zastosowana metoda traconej powłoki (tzw. miękka) ulega częściowemu usunięciu wraz z farbą, którą wykonano napisy i rysunki.
Warstwa ochronna umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczeń z podłoża betonowego, cegieł, kamieni sztucznych i naturalnych oraz tynków. Pokryta preparatem ściana zniechęca również „grafficiarzy” do malowania, gdyż utrudnia wykonanie rysunków (linie rozmywają się, farba ścieka). Dodatkową zaletą preparatu jest przedłużanie trwałości tynków z powodu odizolowania ich od wpływu czynników niszczących, jak wilgoć, mchy, zanieczyszczenia powietrza, czynniki atmosferyczne. Preparat może być nakładany na takie podłoża, jak kamienie, beton, cegły, mineralne tynki, tynki malowane po przeprowadzeniu próby przed aplikacją.

 

DANE TECHNICZNE

 

postać: białokremowa tiksotropowa ciecz, nierozpuszczalna w wodzie
wygląd powłoki: matowa, bezbarwna do lekko opalizującej
czas całkowitego schnięcia (zależny od podłoża i warunków otoczenia): ok. 48 godzin
wydajność: podłoże porowate: 5-7 m2/l,
podłoże nieporowate: 7-12 m2/l
gęstość: ok. 0,8 g/cm3

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEM ANTYGRAFFITI

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczone do ochrony powinny być suche, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Preparat jest gotowy do użycia.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Należy nakładać ręcznie przy pomocy pędzla lub tkaniny, a po rozcieńczeniu benzyną lakową (lub jej odpowiednikiem) do max. 20% można nakładać natryskiem. Drugą warstwę zaleca się nakładać po 1,5 godz. schnięcia pierwszej. Należy się upewnić, że już pierwsza warstwa uzyskała odpowiednią przyczepność przed nałożeniem kolejnej. Ze względu na różnorodność materiałów stosowanych w budownictwie zawsze zaleca się przeprowadzenie próby przed zastosowaniem preparatu.

Barwne powierzchnie tynków mogą ulec nieznacznemu przyciemnieniu. Nie wystawiać preparatu na słońce i temperaturę powyżej +35°C. Nie stosować na wilgotne powierzchnie. Aby zwiększyć wydajność preparatu wskazane jest gruntowanie powierzchni porowatych.
Nakładanie następnej warstwy po 1,5 godz., zalecana ilość warstw: 2-3.

Mycie narzędzi i rozcieńczanie: benzyna lakowa lub odpowiedniki.

Usuwanie graffiti: Z gładkich powierzchni usunąć farbę przez zwykłe szczotkowanie lub strumieniem zimnej wody pod ciśnieniem. W przypadku trwalszych rysunków – najpierw spryskać detergentem i odczekać. Z powierzchni chropowatych – usuwanie strumieniem wody pod ciśnieniem. W wielu przypadkach może być konieczne zastosowanie wody o temp. +60÷70°C. Po takim zabiegu należy, po dokładnym wysuszeniu powierzchni, ponownie nałożyć co najmniej jedną warstwę preparatu A-Graf.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temp. +5÷30°C.

ZUŻYCIE

podłoże porowate: od 143 ml do 200 ml na 1m2
podłoże nieporowate: od 83 ml do 143 ml na 1m2

OPAKOWANIA

Wiaderka plastikowe 5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywanie w temperaturze +5÷30°C, 12 miesięcy od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi rozpuszczalnikowymi wyrobami lakierniczymi. Chronić przed dostępem dzieci. Chronić oczy i powierzchnię skory przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. Stosować okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.