Preparat do gruntowania do zestawu do ochrony trwałej A-Graf Grunt 5 L

Producent: PIGMENT
SKU: 950155050099

Preparat wodorozcieńczalny na bazie dyspersji poliuretanowej przeznaczony do gruntowania podłoża przed zastosowaniem preparatu do ochrony trwałej (permanentnej) antygraffiti A-Graf 2K

WŁAŚCIWOŚCI

  • Stabilizuje nieprzygotowane podłoże przez wypełnienie porów
  • Wykazuje dobrą przyczepność i odporność na warunki zewnętrzne
  • Zapewnia odpowiednią odporność chemiczną

Stabilizuje nieprzygotowane podłoże (przez wypełnienie porów) i izoluje pomalowane powierzchnie od kolejnej warstwy ochronnej. Dzięki temu zapobiega ewentualnym szkodliwym reakcjom z podłożem.

Nanosi się bezpośrednio na czyste, suche i odpylone powierzchnie betonowe, tynki i farby elewacyjne i wewnętrzne.

 

DANE TECHNICZNE

postać: mlecznobiała ciecz
powłoka po wyschnięciu: bezbarwna, przezroczysta
czas schnięcia (20°C): 1 godz.
nakładanie następnej warstwy: po 24 godz.
gęstość: ok. 1.0 g/cm3
pH: 6 – 8

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEM ANTYGRAFFITI

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt gotowy do użycia. Stosować bez rozcieńczania.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Nakładać jedną gładką warstwę za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego, rozprowadzając równomiernie, unikając nadmiaru i zacieków oraz niedomalowań. W przypadku bardzo porowatego (chłonnego) podłoża, nałożyć dwie warstwy gruntu w odstępie 24 godz. (do nasycenia).

Czas schnięcia w temperaturze 20oC – 1 godzina, nakładanie ochronnej warstwy A-GRAF 2K po 24 godzinach.

Sprzęt czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować przy temperaturze otoczenia +8÷25°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75% (minimum 3°C powyżej punktu rosy). Nie stosować poniżej +8°C (temperatura podłoża i powietrza).

ZUŻYCIE

0,1 – 0,2 litra / m2 (zależne od porowatości podłoża)

OPAKOWANIA

Pojemnik plastikowy 5 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać 12 miesięcy od daty produkcji, w temp. +5÷25°C, Chronić przed mrozem

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wyrobami lakierniczymi. Chronić przed dostępem dzieci. Chronić oczy i powierzchnię skory przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. Stosować okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.