Preparat do usuwania graffiti z powłoki ochrony trwałej A-Graf zmywacz spray 0,5 L

Producent: PIGMENT
SKU: 950156005099

Specjalnie zaprojektowany preparat do usuwania graffiti, jak również innych zanieczyszczeń z delikatnych materiałów

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wybiórcze usuwanie graffiti bez uszkodzenia podłoża

 

Zdjęcie produktu jest dla opakowania 2 l

Preparat do usuwania graffiti i innych zanieczyszczeń z delikatnych materiałów, takich jak powłoki malarskie, karoserie samochodowe, tworzywa sztuczne, powierzchnie pokryte systemem trwałym (permanentnym) antygraffiti A-GRAF 2K. Powolne działanie i stopniowe rozpuszczanie zanieczyszczeń powoduje wybiórcze usuwanie graffiti bez uszkodzenia podłoża, na którym zostało namalowane.

 

DANE TECHNICZNE

postać: ciecz bezbarwna do słomkowej
zapach: łagodny, charakterystyczny
gęstość: 1,02 g/cm3
temperatura zapłonu: 61oC

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEM ANTYGRAFFITI

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt gotowy do użycia.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zawsze zalecane jest usuwanie graffiti jak najszybciej. Niektóre „tłuste” tusze (np. wodoodporne flamastry) zawierają wolno odparowujące rozpuszczalniki, które przed wyschnięciem wnikają głęboko w podłoże. Zbyt długie pozostawienie graffiti spowoduje, że będzie możliwe wyeliminowanie go z powierzchni, ale nie z głębi.
W przypadku malowanego podłoża, nie należy czekać zbyt długo przed rozpoczęciem czyszczenia z graffiti. Należy ostrożnie stosować na lakierze karoserii pojazdu, na której wykonano przelakierowanie lub inne poprawki lakiernicze.

Przed zastosowaniem należy wykonać wstępnie próbę na mniej widocznej części powierzchni.

Nałożyć preparat na graffiti przez natrysk lub pędzlem. Odczekać na tyle długo, aby nastąpiło rozpuszczenie farby (tuszu), a następnie zetrzeć go delikatnie tkaniną. Powtórzyć natrysk preparatem i zetrzeć resztki zanieczyszczeń pozostałe po pierwszej operacji. Po całkowitym usunięciu graffiti, przetrzeć miękką tkaniną.

ZUŻYCIE

zależne od intensywności zanieczyszczeń i właściwości podłoża, ok. 200-300 ml/m2

OPAKOWANIA

Pojemnik 0,5 litra (ze spryskiwaczem)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać 24 miesiące od daty produkcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi rozpuszczalnikami. Chronić przed dostępem dzieci. Chronić oczy i powierzchnię skory przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. Stosować okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza. Wietrzyć pomieszczenie w czasie pracy.