Antykorozyjna farba epoksydowa do gruntowania powierzchni stalowych Epimal Stal 0,7 L

Producent: PIGMENT
SKU: 950144007099

Epimal Stal jest dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową. Przeznaczoną do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych przed malowaniem farbą nawierzchniową, zwłaszcza powierzchni narażonych na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wyrób posiada Atest PZH dopuszczający powłoki do pośredniego kontaktu z żywnością
  • Zawiera pigmenty antykorozyjne bez ołowiu, chromu, kadmu i innych metali szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego
  • Zawiera wodną dyspersję żywicy epoksydowej, pigmenty antykorozyjne, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące

Epimal Stal jest dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową przeznaczoną do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych przed malowaniem farbą nawierzchniową, szczególnie powierzchni narażonych na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami. Może być stosowany też na inne materiały budowlane, jak: powierzchnie betonowe (np. posadzki, konstrukcje, ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), tynk, cegły, drewno i materiały drewnopochodne (w ograniczonym stopniu). Epimal Stal daje trwałą, wodoodporną, powłokę antykorozyjną w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp.).

 

DANE TECHNICZNE

zalecana proporcja: 4,5 L farby i 0,5 L utwardzacza
czas schnięcia, przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%: pyłosuchość: ok. 1 godz.,
nakładanie farby nawierzchniowej: po 8 godz.,
pełne utwardzenie: po 7 dniach
zawartość części nielotnych: 46 ±1 % obj.
wydajność: 6-8 m2/l
gęstość farby: ok. 1,5 g/cm3
  • (obniżenie temperatury i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: WODNE FARBY EPOKSYDOWEGRUNTY PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA