Antykorozyjna farba do stali Epimal Stal 5 L szary

Producent: PIGMENT
SKU: 950144050199

Epimal Stal jest dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową. Przeznaczoną do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych przed malowaniem farbą nawierzchniową, zwłaszcza powierzchni narażonych na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wyrób posiada Atest PZH dopuszczający powłoki do pośredniego kontaktu z żywnością
  • Zawiera pigmenty antykorozyjne bez ołowiu, chromu, kadmu i innych metali szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego
  • Zawiera wodną dyspersję żywicy epoksydowej, pigmenty antykorozyjne, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące

Epimal Stal jest dwuskładnikową wodorozcieńczalną farbą epoksydową przeznaczoną do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych przed malowaniem farbą nawierzchniową, szczególnie powierzchni narażonych na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami. Może być stosowany też na inne materiały budowlane, jak: powierzchnie betonowe (np. posadzki, konstrukcje, ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), tynk, cegły, drewno i materiały drewnopochodne (w ograniczonym stopniu). Epimal Stal daje trwałą, wodoodporną, powłokę antykorozyjną w znacznym stopniu odporną również na czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki, detergenty itp.).

DANE TECHNICZNE

zalecana proporcja: 4,5 L farby i 0,5 L utwardzacza
czas schnięcia, przy temp. podłoża 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%: pyłosuchość: ok. 1 godz.,
nakładanie farby nawierzchniowej: po 8 godz.,
pełne utwardzenie: po 7 dniach
zawartość części nielotnych: 46 ±1 % obj.
wydajność: 6-8 m2/l
gęstość farby: ok. 1,5 g/cm3
  • (obniżenie temperatury i wzrost wilgotności przedłuża czas schnięcia)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: WODNE FARBY EPOKSYDOWEGRUNTY PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, nośne, czyste, pozbawione tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów), oczyścić z pozostałości rdzy przez szlifowanie, a w szczególnych przypadkach przez piaskowanie. Stare łuszczące się i spękane powłoki farb należy bezwzględnie usunąć. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Epimal Stal jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna, suchych farb klejowych, farb emulsyjnych ani w żaden inny sposób modyfikować jej składu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed stosowaniem farbę dokładnie wymieszać z utwardzaczem. Nie zmieniać zalecanych proporcji farba: utwardzacz. Może to spowodować znaczne obniżenie twardości powłoki.

Po dodaniu utwardzacza do farby mieszać całość przez 5 minut. Po wymieszaniu pozostawić farbę na 30 minut pod przykryciem, następnie po przemieszaniu farba nadaje się do malowania. Od tego czasu farba powinna zostać zużyta w ciągu 2 godzin. Przed oddaniem do eksploatacji pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

Nie malować na zewnątrz podczas silnego nasłonecznienia i deszczu. Nie malować powierzchni mokrych i nagrzanych, np. w wyniku silnego nasłonecznienia.

Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie.

Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić świeżą powłokę farby przed opadami.
Niestosowanie się do niniejszych zaleceń może powodować łuszczenie się farby oraz utratę uprawnień gwarancyjnych.

Malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem,
– natrysk hydrodynamiczny: średnica dyszy 0,17-0,21 mm, ciśnienie na dyszy 120-230 bar.
– zalecana ilość warstw: 1-2,

Czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): 30 minut,
– czas przydatności do stosowania po czasie odczekania (przy 20°C): ok. 2 godz.,
– mycie narzędzi (do czasu utwardzenia) – woda.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Stosować w temp. +15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%,
– temperatura malowanego podłoża: +15÷35°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy).

ZUŻYCIE

od 0,125 L do 0,167 L na 1m2

OPAKOWANIA

puszki 5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w temp. +15÷35°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%, 12 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu).

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wodnymi wyrobami lakierniczymi. Chronić oczy i powierzchnię skory przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.