Bitumiczna powłoka grubowarstwowa Bit 1K 30 L

Producent: REMMERS
SKU: 200872300099

Bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, bitumiczna powłoka grubowarstwowa z dodatkiem polistyrenu

WŁAŚCIWOŚCI

  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
  • Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
  • Sprawdzona szczelność wobec radonu

 

420,90  342,20  netto

9 w magazynie

  • Jako stykające się z gruntem uszczelnienie w nowym budownictwie i w obiektach istniejących
  • Uszczelnienie dla przypadków obciążeń opisanych częściach 4,5 i 6 normy DIN 18195
  • Klasa oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E oraz W4-E wg DIN 18533 (projekt 2016)
  • Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli zg. z instrukcją WTA 4-6
  • Uszczelnianie cokołów

 

DANE TECHNICZNE

Baza Emulsja polimerowo-bitumiczna z polistyrenem
Gęstość gotowej mieszanki ok. 0,75 kg/l
Czas przeschnięcia
(20 °C / 70 % w.w.p.)
ok. 72 godz. (zależnie od warunków atmosferycznych i grubości świeżej warstwy podany czas może się wydłużyć lub skrócić)
Konsystencja pasta, tiksotropowa
Mostkowanie rys ≥ 2 mm
Badanie ciśnienia szczelinowego (DIN 15820) Badanie zaliczone
Sucha pozostałość ok. 80% obj.

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Równe, mineralne podłoże. Nośne, czyste i wolne od pyłu. Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne. W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.

APLIKACJA

Przygotowania
Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować. Fasety zaokrąglić za pomocą odpowiedniej zaprawy mineralnej. Zagłębienia > 5 mm należy wypełnić mineralną zaprawą. Nasiąkliwe podłoża mineralne należy zagruntować preparatem krzemionkującym Kiesol MB. Podłoża nienasiąkliwe zagruntować za pomocą Remmers BIT Primer [basic] rozcieńczonym wodą w proporcji 1:10). W razie konieczności skonsolidowania podłoża (renowacji) należy je zagruntować preparatem Remmers Kiesol (roztwór w proporcji 1:1 z wodą). Jako warstwę kontaktową i w celu uniknięcia powstawania pęcherzy, należy nanieść sporządzoną z produktu szpachlówkę drapaną.

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C. Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania. Usunąć zaschnięty materiał przylegający do krawędzi pojemnika. Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach. W razie potrzeby w pierwszej warstwie uszczelnienia zatopić tkaninę zbrojącą Armierungsgewebe.

Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia. Hydroizolację w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniem kondensatu. Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu. W przypadku aplikacji natryskowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Narzędzia / czyszczenie
Łyżka czerpakowa (art. 4103), paca gładka stalowa (art. 4004), kielnia dystansowa (art. 4000), odpowiednie urządzenie do aplikacji natryskowej
Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą. Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).

ZUŻYCIE

Przykłady zastosowań
Ok. 1,3 l/m²/mm grubości suchej warstwy Szczegóły: patrz tabela „Przykłady zastosowań”

Przykłady zastosowań

Klasa oddziaływania wody
(wg DIN E 18533)
Klasa obciążeń
(wg DIN E 18195)
Grubość suchej warstwy
(mm)
Grubość mokrej warstwy
(mm)
Ilość nakładanego materiału
(l/m²)
Wydajność 30 l
(m²)
W1.2-E
Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca
Przypadek 4
Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca
3,0 4,0 ≥ 4,0 ok. 7,5
W2.1-E
Umiarkowane oddziaływanie wody napierającej (głębokość dostępu < 3 m)
Przypadek 6
Spiętrzająca się woda przesiąkająca
4,0 5,0 ≥ 5,0 ok. 6,0
W3-E
Nienapierająca woda na stropie przykrytym gruntem
Przypadek 5
Nienapierająca woda na stropie przykrytym gruntem
4,0 5,0 ≥ 5,0 ok. 6,0
W4-E
Woda rozbryzgowa na cokole ściany i woda kapilarna w ścianach stykających się z gruntem i pod nimi
Uszczelnienie cokołu w strefie wznoszenia się ścian 3,0 4,0 ≥ 4,0 ok. 7,5

OPAKOWANIA

wiadro plastikowe 10 kg, 30 kg

PRZECHOWYWANIE/TRWAŁOŚĆ

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 6 miesięcy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.