Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna Bit Primer 25 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200824250099

Bit Primer bezrozpuszczalnikowa izolacja na betonie, murze i tynku stykających się z gruntem, a także warstwa gruntująca pod izolacjami bitumicznymi
n
nOpakowania 5kg, 10kg, 25kg

WŁAŚCIWOŚCI

  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Odporność na wilgoć
  • Odporność na ciepło i zimno
  • Wodorozcieńczalność

 

397,75  323,37  netto

9 w magazynie

  • Jako powłoka ochronna na betonie, murze i tynku stykających się z gruntem
  • Jako warstwa gruntująca pod izolacjami bitumicznymi (PMBC)
  • Jako zamknięcie kapilar
  • Jako dodatek uszlachetniający do zapraw mineralnych

 

DANE TECHNICZNE

Baza bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
Zawartość spoiwa około 60 % wag.
Gęstość (20 °C) około 1,00 kg/l
Konsystencja płynne
Odczyn pH około 10

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Nośne, czyste i wolne od pyłu. Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.

APLIKACJA

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C. Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania. Materiał nakładać na przygotowane podłoże w kilku warstwach. W razie potrzeby rozcieńczać wodą. Jeśli dotyczy, do wody zarobowej dodać zaprawę mineralną.

Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia. Hydroizolację w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniem kondensatu. Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu.

Narzędzia / czyszczenie
Ławkowiec, szczotka do szlamów, odpowiednie urządzenie natryskowe.
Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą. Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101.

ZUŻYCIE

Warstwa gruntująca: co najmniej 0,025 kg/m² (1:10 z wodą)
Powłoka ochronna: co najmniej 0,25 kg/m² na jedną warstwę
Dodatki: 30 – 50 kg/m³ zaprawy

OPAKOWANIE

wiadro plastikowe 5 kg, 10 kg, 25 kg

PRZECHOWYWANIE/TRWAŁOŚĆ

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.