Grunt pod izolacje bitumiczne BITFLEX PRIMER 22 kg

Producent: IZOHAN
SKU: 710015220099

Szybkoschnący grunt bitumiczno-anionowy a także preparat do zabezpieczania elementów drewnianych zagłębionych w gruncie

WŁAŚCIWOŚCI

 • łatwy i szybki w stosowaniu
 • zwiększa przyczepność izolacji do podłoża
 • szybkoschnący, umożliwia zgrzewanie papy już nawet po 30 min
 • aplikowany urządzeniem natryskowym, pędzlem lub wałkiem
 • posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych
 • zapewnia bardzo dobrą penetrację w głąb podłoża
 • może być stosowany na suche i wilgotne podłoże
 • nie zawiera rozpuszczalników i substancji toksycznych, przyjazny dla środowiska
 • bezzapachowy
 • bezpieczny w kontakcie ze styropianem
 • stworzony w oparciu o innowacyjną technologię emulsji asfaltowej drobnocząsteczkowej

 

 • gruntowanie podłoży pod izolację z mas bitumicznych, pap zgrzewalnych i samoprzylepnych
 • gruntowanie podłoży o zmniejszonej nasiąkliwości, tzw. „betonów wodoszczelnych”
 • gruntowanie posadzek na gruncie w piwnicach i garażach
 • zabezpieczanie elementów drewnianych zagłębionych w gruncie

 

DANE TECHNICZNE

Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających
Zawartość wody w emulsji: nie więcej niż 50%
Czas tworzenia powłoki: ≤ 6 godzin
Zdolność rozcieńczania masy wodą: nie mniej niż 300%
Zawartość niezemulgowanego asfaltu: nie więcej niż 1,2%
Spływność powłoki w pozycji pionowej w temp. 75°C w czasie 5 h: nie spływa
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm w czasie 24 h: niedopuszczalna

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nałożeniem preparatu BITFLEX PRIMER należy odpowiednio przygotować powierzchnię.
Podłoże powinno być czyste, suche lub lekko-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, mleczka cementowego, nacieków, pozostałości preparatów antyadhezyjnych do deskowań i innych substancji zmniejszających przyczepność.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Gruntowanie podłoża o normalnej nasiąkliwości
Rozcieńczony wodą BITFLEX PRIMER w proporcji 1:1 (woda : BITFLEX PRIMER) dokładnie miesza się i aplikuje za pomocą pędzla z twardym włosiem, szczotki dekarskiej lub urządzenia natryskowego, na przygotowaną powierzchnię.

Gruntowanie podłoża o obniżonej nasiąkliwości
Rozcieńczony wodą BITFLEX PRIMER w proporcji 1:2 (woda : BITFLEX PRIMER) dokładnie miesza się i aplikuje za pomocą pędzla z twardym włosiem, szczotki dekarskiej lub urządzenia natryskowego, na przygotowaną powierzchnię.

W przypadku pap samoprzylepnych podłoże zaleca się zagruntować preparatem BITFLEX PRIMER rozcieńczonym wodą w proporcji 1:2 (woda : BITFLEX PRIMER)

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Produkt stosować w temperaturze od +5°C do +25°C

ZUŻYCIE

ok. 0,2 kg/m2

OPAKOWANIA

Wiaderko 22 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 365 dni od daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej +5°C.

UWAGI

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23 i55%wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia.
Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.
Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.
Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić przed zaschnięciem preparatu – wodą, po zaschnięciu – rozpuszczalnikami benzynowymi.