Dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna Nexler Bitflex 2KP 30 L

Producent: IZOHAN
SKU: 710017300099

Nexler Bitflex 2KP dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym a także klej do przyklejania płyt polistyrenowych

WŁAŚCIWOŚCI

 • szybkoschnący, umożliwia szybkie wykonanie hydroizolacji
 • w krótkim czasie odporny na deszcz
 • dzięki wypełnieniu polistyrenowemu łatwo uzyskać wymaganą grubość izolacji
 • aplikowany urządzeniem natryskowym lub pacą
 • bezpieczny w kontakcie ze styropianem
 • może być stosowany na podłożach suchych i wilgotnych
 • tworzy powłokę odporną na wysokie ciśnienie wody
 • do nanoszenia grubowarstwowo, nawet do 5 min w 1 warstwie
 • elastyczny, mostkujący rysy

 

 • do pionowej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i ścian piwnicznych
 • do zabezpieczania części przyziemnych budynku
 • do zabezpieczania elementów budowli od strony wilgoci gruntowej
 • do przyklejania płyt polistyrenowych EPS i XPS

 

DANE TECHNICZNE

Skład: Składnik płynny A: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających, wypełnienie polistyrenowe;
Składnik sypki B: modyfikowane cementy
Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: 4-5 godzin
Odporność na deszcz: po 3 godzinach
Gęstość objętościowa: Składnik A: 0,70 g/cm3
Składnik B: 1,80 g/cm3
Zawartość wody w masie: nie więcej niż 45%
Wodoszczelność: W2A
Pełne właściwości klejące: po 3-7 dobach
Czas zużycia wymieszanych składników: do 90 min
Zdolność do mostkowania rys: CB2
Wodoodporność: spełnia wymagania
Elastyczność w niskiej temperaturze: spełnia wymagania
Stabilnośc wymiarowa w niskich temperaturach: spełnia wymagania
Reakcja na ogień: E
Proporcje mieszania: 1:2,83 (B:A)

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nałożeniem BITFLEX 2KP należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Podłoże musi być czyste, niezmrożone, nośne, równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszających przywieranie. BITFLEX 2KP można aplikować na istniejące powłoki z dyspersyjnych mas bitumicznych. Krawędzie zewnętrzne należy sfazować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyokrąglenia) z IZOHAN renobud R-103, ich promień powinien wynosić wtedy 4-5 cm.
Zapraw typu PCC nie aplikujemy na materiały bitumiczne w tym papy zgrzewalne. Na podłożach bitumicznych fasetę wykonujemy z BITFLEX 2KP (promień 2 cm). BITFLEX 2KP można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas wiązania. Przy murze pełnospoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyrównawczego, poza sytuacją, gdy mamy do czynienia z wodą pod ciśnieniem lub zalegającą wodą opadową (izolacja przeciwwodna). Wtedy należy wykonać cementowy tynk wyrównawczy. Nie zaleca się stosowania BITFLEX 2KP na elementach budowli narażonych na negatywne ciśnienie wody gdyż może to doprowadzić do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia się na niej pęcherzy. W miejscach gdzie spodziewane jest występowanie takiego ciśnienia wody należy wykonać uszczelnienie za pomocą IZOHAN EKO 1K.
Podłoże przed aplikacją BITFLEX 2KP należy uprzednio zagruntować dyspersyjnym preparatem bitumicznym np. BITFLEX PRIMER rozcieńczonym wodą.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

BITFLEX 2KP dostarczany jest w opakowaniu 30 l, zawierającym dwa składniki w odpowiedniej proporcji. Składnik proszkowy należy wsypać do składnika płynnego i zamieszać ok. 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Rozdrobnioną masę można obrabiać do 90 min.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakłada się właściwą warstwę BITFLEX 2KP za pomocą pacy lub odpowiedniego urządzenia natryskowego. Powłokę nanosi się zawsze od strony ściany narażonej na działanie wody, wtedy unikamy negatywnego ciśnienia hydrostatycznego działającego na izolację. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Jeśli fasety, przed aplikacją preparatu gruntującego, nie zostały wykonane z systemowych zapraw PCC to alternatywnie fasetę wykonuje się z masy BITFLEX 2KP (na podłożach bitumicznych), jej promień nie powinien przekraczać 2 cm. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia w kształcie „kociego języczka”.
W przypadku występowania w podłożu pustek powietrznych (raków, kawern, porów) potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane). Do wypełnienia ubytków można zastosować masę grubowarstwową BITFLEX 2KP. Masę zaciera się w tych punktach gładką stroną pacy. Zagłębienia nie powinny być większe niż 5 mm (w przypadku większych zagłębień, przed położeniem gruntu bitumicznego, należy zastosować odpowiednią zaprawę wyrównawczą). Szpachlowania wypełniającego nie traktuje się jako warstwy hydroizolacji powłokowej. Dzięki takiej aplikacji eliminuje się przypadkowe nieciągłości powłoki oraz ogranicza powstawanie pęcherzy na powierzchni izolacji.
W przypadku porowatego podłoża, wysokich temperatur (zbliżonych do temperatury maksymalnej stosowania produktu) i wysokiej wilgotności zaleca się również, pierwszą warstwę nakładać zębatą stroną pacy, a następnie po jej wyschnięciu, wypełnić rowki gładką stroną.
Wszystkie przejścia robocze, dylatacje czy też inne strefy narażone na niekontrolowane pęknięcia należy zbroić tkaniną techniczną (siatkową). Należy ją wtapiać w pierwszą warstwę powłoki. Należy pamiętać o stosowaniu mankietów do uszczelnienia wszelkiego typu przejść instalacyjnych. Uszczelnienie przejść instalacyjnych za pomocą niniejszego produktu jest jedynie izolacją powłokową wspierającą uszczelnienia systemowe (tuleje z kołnierzami, łańcuchy uszczelniające, sznury bentonitowe), których zastosowanie jest konieczne.
W przypadku występowania trudnych warunków wodno-gruntowych, w celu zachowania dodatkowej ostrożności, zaleca się wtapiać tkaninę techniczną (siatkową) na całej powierzchni izolacji.
Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej warstwy. W zależności od warunków wodno-gruntowych oraz głębokości posadowienia obiektu należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. Czas całkowitego związania powłoki wynosi około 2-3 dni.
Świeżo nałożona powłoka musi być chroniona przed intensywnym nasłonecznieniem (np. poprzez zacienienie), zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Po związaniu, powłokę hydroizolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z zasypywaniem wykopu. Zaleca się zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeśli nie w postaci wodoodpornych płyt termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub włókniny. Folie kubełkowe nie powinny być stosowane do ochrony mas PMBC (KMB) z uwagi no to, iz kubełki pod wpływem nacisku gruntu mogą naciskać na masę PMBC (KMB) i ją uszkodzić. Wyjątkiem są folie profilowane ze zintegrowaną włókniną filtrującą. Dobór zabezpieczenia zależy od rodzaju konstrukcji.
Zasypywanie wykopu po 2-3 dobach, nie później niż po 3 miesiącach.
Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda mogła wnikać w przegrodę i podchodzić pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Podczas nakładania masy uszczelniane powierzchnie chronić przed zaciekami wody np. przed wodą cieknącą z pielęgnowanej powierzchni stropów.
W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej pod płytą fundamentową hydroizolację należy wykonywać na betonie podkładowym klasy C20/25 (dawne B25). Na związanej warstwie hydroizolacji należy ułożyć warstwę separacyjną z płyt ocieplających lub np. z folii PE, a następnie wykonać 4-centymetrową warstwę ochronną.

Narzędzia w czasie prac i po ich zakończeniu myć wodą i wycierać do sucha. W przypadku zaschnięcia masy czyścić z użyciem rozpuszczalników organicznych lub mechanicznie. Urządzenie natryskowe czyścić natychmiast po zakończeniu prac zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura stosowania od +5oC do +30oC.

ZUŻYCIE

ok 1,2 l/m2/mm

Obszar stosowania grubość powłoki
hydroizolacja przeciwwilgociowa: 3 mm: ok. 3,6 l/m2
hydroizolacja przeciwwodna (woda zalegająca / napierająca woda opadowa*) 3 mm: ok. 3,6 l/m2
hydroizolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie) 4-5 mm: ok. 4,8 l/m2
szpachlowanie drapane 1-2 l/m2
klejenie płyt EPS, XPS 1-1,5 l/m2

*) Z takim obciążeniem mamy do czynienia gdy w poziomie posadowienia budowli lub poniżej znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadów dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych. Poziom wody gruntowej, dla tego przypadku powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty fundamentowej.

OPAKOWANIA

Pojemnik 30 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Termin przechowywania w oryginalnie, zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy od daty produkcji, w suchych i chłodnych pomieszczeniach (w temperaturze powyżej +5oC)

UWAGI

Nie należy stosować do materiałów smołowych. Nie stosować do złącz styropian-styropian.
Nie nalezy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 55% wilgotności względnej powietrza.
Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyśpieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia.
Dla produktu podano zużycie teoretyczne, zużycie rzeczywiste zależne jest od wielu czynników, w tym od równości podłoża.
Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.
Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.