Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa Nexler Bitflex Emulsja Anionowa 1000 kg

Producent: IZOHAN
SKU: 710018100199

Nexler Bitflex Emulsja Anionowa do izolacji przeciwwilgociowych elementów budowli a także do gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą izolację bitumiczną

WŁAŚCIWOŚCI

  • gotowa do użycia, łatwa i szybka w stosowaniu
  • aplikowana urządzeniem natryskowym, pędzlem lub wałkiem
  • posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych
  • tworzy izolacje przeciwwilgociową w jednej operacji roboczej
  • zapewnia głęboką penetrację podłoża
  • nie zawiera rozpuszczalników i substancji toksycznych, przyjazna dla środowiska

 

13 410,00  10 902,44  netto

Brak w magazynie

  • do zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: ścian oporowe kręgi betonowe, belki podwalinowe, studnie kablowe, przepusty drogowe itp.
  • do gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą izolację bitumiczną
  • do izolacji przeciwwilgociowych elementów budowli

 

DANE TECHNICZNE

Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających
Zawartość części stałych: 60%
Czas tworzenia powłoki: <6 godzin
Czas schnięcia: około 5 godzin
Gęstość: 1 g/cm3
Zawartość rozcieńczania masy wodą: nie mniej niż 300%

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nałożeniem BITFLEX EMULSJA ANIONOWA należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Podłoże musi być czyste, niezmrożone, nośne, równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszających przywieranie. Krawędzie zewnętrzne należy sfazować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyokrąglenia). Ewentualne ubytki w podłożu betonowym zaleca się wypełnić zaprawami naprawczymi PCC IZOHAN RENOBUD R-103 lub IZOHAN RENOBUD R-105. Podłoża nierówne, o nieregularnych kształtach należy pokryć tynkiem cementowym. Nie zaleca się stosowania BITFLEX EMULSJA ANIONOWA na elementach bu6wli narażonych na negatywne ciśnienie wody gdyż może to doprowadzić do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia się na niej pęcherzy. W miejscach gdzie spodziewane jest występowanie takiego ciśnienia wody należy wykonać uszczelnienie za pomocą IZOHAN EKO 1K.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

W przypadku chłonnych podłoży mineralnych należy je uprzednio zagruntować preparatem BITFLEX EMULSJA ANIONOWA rozcieńczonym wodą w proporcji od 1:1 (emulsja : woda) do 1:3 (w zależności od nasiąkliwości podłoża).

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Produkt BITFLEX EMULSJA ANIONOWA można aplikować za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej, wałka, urządzenia natryskowego (np. typu Wagner HC 970, Inotec inoBEAM M8). Ilość nakładanych warstw (od 1 do 3) uzależniona jest od równości i chłonności podłoża, sposobu aplikacji oraz przeznaczenia powłoki. Przy aplikacji natryskowej zużycie materiału zależne jest także od warunków wiatrowych, możliwości rozpylania masy wokół izolowanego elementu.
Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Działka robocza wykonanej powłoki musi się kończyć, bądź zaczynać poza krawędzią wklęsłą lub wypukłą. Wykop można zasypać po całkowitym wyschnięciu powłoki. W celu zabezpieczenia powłoki izolacyjnej przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. podczas zasypywania wykopu) zaleca się ją osłonić np. geowłókniną, folią HDPE lub twardymi płytami polistyrenowymi.
Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Produkt stosować w temperaturze: od +5°C do +30°C

ZUŻYCIE

(w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania) ok. 0,3 kg/m2 na warstwę
Gruntowanie: ok. 0,15 kg/m2

OPAKOWANIA

Paleta 1000 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 365 dni od daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +30°C.

UWAGI

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.
Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza.
Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia .
Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.
Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.
Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić przed zaschnięciem preparatu — wodą, po zaschnięciu -rozpuszczalnikami benzynowymi.