Szybkoschnący grunt bitumiczno-anionowy do podłoży Stauber BIT Primer 22 kg

Producent: STAUBER
SKU: 300213220099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

STAUBER BIT PRIMER jest łatwym i szybkim w stosowaniu, zwiększającym przyczepność izolacji do podłoża gruntem bitumiczno-anionowym. Jest on bezpieczny w kontakcie ze styropianem, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników

WŁAŚCIWOŚCI

  • szybkoschnący, umożliwia zgrzewanie papy już nawet po 30 min
  • zapewnia bardzo dobrą penetrację w głąb podłoża
  • może być stosowany na suche i wilgotne podłoże
  • nie zawiera rozpuszczalników i substancji toksycznych, przyjazny dla środowiska

 

STAUBER BIT PRIMER stosowany jest do:

  • gruntowania podłoży pod izolację z mas bitumicznych, pap zgrzewalnych i samoprzylepnych
  • gruntowania podłoży o zmniejszonej nasiąkliwości, tzw. „betonów wodoszczelnych”
  • gruntowania posadzek na gruncie w piwnicach i garażach
  • zabezpieczania elementów drewnianych zagłębionych w gruncie

 

DANE TECHNICZNE

Baza wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających
Barwa czarna
Zawartość wody w emulsji nie więcej niż 50%
Zawartość niezemulgowanego asfaltu nie więcej niż 1,2%
Zdolność rozcieńczania masy wodą nie mniej niż 300%
Spływność powłoki w pozycji pionowej w temp. 75°C w czasie 5 h nie spływa
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm w czasie 24 h niedopuszczalna
Czas schnięcia ≤ 2 godz
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C
Zgodność z normą PN-B-24002:1997/Ap1:2001

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nałożeniem preparatu STAUBER BIT PRIMER należy odpowiednio przygotować powierzchnię.
Podłoże powinno być czyste, suche lub lekko-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, mleczka cementowego, nacieków, należy pamiętać o usunięciu pozostałości preparatów antyadhezyjnych do deskowań i innych substancji zmniejszających przyczepność.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Gruntowanie podłoża o normalnej nasiąkliwości
Rozcieńczony STAUBER BIT PRIMER w proporcji 1:1 z wodą (woda : STAUBER BIT PRIMER) należy dokładnie wymieszać i aplikować na przygotowaną powierzchnię za pomocą pędzla z twardym włosiem, szczotki dekarskiej lub urządzenia natryskowego.

Gruntowanie podłoża o obniżonej nasiąkliwości oraz pod papy samoprzylepne
Rozcieńczony STAUBER BIT PRIMER w proporcji 1:2 z wodą (woda : STAUBER BIT PRIMER) należy dokładnie wymieszać i aplikować na przygotowaną powierzchnię za pomocą pędzla z twardym włosiem, szczotki dekarskiej lub urządzenia natryskowego.

Pielęgnacja i czas schnięcia:
Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23 i 55% wilgotności względnej powietrza.
Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić przed zaschnięciem preparatu wodą, po zaschnięciu – rozpuszczalnikami benzynowymi.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura stosowania: -od +5°C do +25°C

ZUŻYCIE

Ok. 0,2 kg/m2

OPAKOWANIA

Pojemniki 22 kg.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej +5°C. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.
Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.
Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.