Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna Mapethene LT rolka 20 m

Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna Mapethene LT rolka 20 m

0,0/5

Kod produktu: 800020200099 Producent: MAPEI

Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna na bazie bitumu przeznaczona do uszczelniania konstrukcji podziemnych, którą można aplikować w temperaturze do -5°C

WŁAŚCIWOŚCI
  • może być układana “na zimno”, bez konieczności zgrzewania palnikiem.
  • wysoce elastyczna; prosta, szybka i łatwa aplikacja.
  • doskonała przyczepność do podłoża, może byś stosowana w niskich temperaturach i na lekko zawilgoconych podłożach..
  • wodoszczelność do 8 barów.
  • jest nieprzepuszczalna dla radonu i metanu.

 

841,63 netto 1 035,20 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

Mapethene LT jest samoprzylepną membraną hydroizolacyjną składającą się z bitumicznej (bitum modyfikowany polimerem) warstwy klejącej i podwójnie laminowanej folii polietylenowej o wysokiej gęstości (HDPE).
Mapethene LT jest przeznaczona do wykonywania hydroizolacji zewnętrznych ścian betonowych, fundamentów ceglanych i z bloczków, piwnic, płyt posadzkowych i garaży podziemnych.

Szerokość: 1000 mm (975 + 25 wulkanizowany pasek boczny)
Grubość: 1,5 mm
Ciężar: 1,5 kg/m2
Wodoszczelność: 8 barów
Współczynnik dyfuzji gazu radonowego: 1,49 E-13 m2s-1
Przepuszczalność metanu (ISO 7229): 360 ml/m2 • 24 h • atm
Wytrzymałość na rozciąganie: (EN 12311-1) 240 ± 40 N/50 mm
Wydłużenie przy zerwaniu w kierunku podłużnym: (EN 12311-1) 370 ± 100%
Wydłużenie przy zerwaniu w kierunku poprzecznym: (EN 12311-1) 320 ± 80%
Opór dyfuzyjny pary wodnej: (EN 1931) SD = 235 m
Odporność na uderzenie: (EN 12691) spełnia; metoda A ≤ 200
Wytrzymałość złączy na ścinanie: (EN 12317-1) 230 ± 80%
Giętkość w niskiej temperaturze: (EN 1109) – 30°C
Odporność na obciążenie statyczne: (EN 12730) spełnia; metoda B ≤ 5
Trwałość, wyrażona jako szczelność po poddaniu działaniu chemikaliów: (EN 1847, test in compliance with EN 1928) szczelność w 60 kPa – spełnia
Reakcja na ogień: (EN 13501-1) Euroklasa – E

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Mapethene LT

można aplikować na podłoża betonowe, z pełnej cegły i bloczków z wibroprasowanego betonu. Podłoże musi być mocne, stabilne, równe. Z powierzchni należy usunąć myjką wysokociśnieniową resztki mleczka cementowego, luźne i kruszące się fragmenty podłoża, ślady kurzu, olejów i środków antyadhezyjnych; po oczyszczeniu podłoża poczekać, aż woda całkowicie wyparuje. Usunąć wszelkie pozostałości starych powłok hydroizolacyjnych. Jeśli na zbrojonych podłożach cementowych występują gniazda żwirowe lub inne nierówności podłoża należy je usunąć ręcznie, przy pomocy elektronarzędzi lub wodą pod ciśnieniem. Oczyścić dokładnie wszystkie wystające pręty zbrojeniowe, pokryć je warstwą antykorozyjnej zaprawy cementowej Mapefer 1K, a ubytki i zniszczone fragmenty podłoża uzupełnić Planitop 400 szybkowiążącą, tiksotropową zaprawą cementową o skompensowanym skurczu lub odpowiednim produktem z linii zapraw Mapegrout. Na powierzchniach z cegieł lub bloczków należy usunąć nadmiar zaprawy spomiędzy bloczków, wyrównać wszelkie ubytki i wypełnić szczeliny drobnoziarnistą, tiksotropową zaprawą naprawczą Mapegrout 430.
Następnie w narożach między fundamentem a ścianą oraz pomiędzy sąsiadującymi ścianami oraz na krawędziach wykonać wyoblenia (fasety) przy pomocy tych samych zapraw, które zostały użyte do naprawy podłoża. Złącza konstrukcyjne uszczelnić taśma Mapeband TPE przyklejoną na klej epoksydowy Adesilex PG4. Klej po ułożeniu taśmy należy posypać piaskiem kwarcowym Quartz 0,5.
Po przygotowaniu podłoża wg wytycznych, zagruntować podłoże jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym preparatem gruntującym na bazie kauczukowo – bitumicznej Mapethene Primer. Alternatywnie można także zastosować Mapethene Primer W – bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący lub Plastimul Primer SB jednoskładnikowy, szybkoschnący, bitumiczny preparat gruntujący o wysokich parametrach technicznych. Zużycie dla tego typu preparatów gruntujących różni się w zależności od chłonności podłoża i wynosi przeciętnie ok. 150-200 g/m2.

APLIKACJA

Wszystkie przejścia na powierzchniach poziomych i pionowych muszą zostać uszczelnione przy użyciu dwóch kawałków Mapethene LT wyciętych tak, aby wykonać kołnierz hydroizolacyjny wokół elementu przechodzącego i na podłożu – jak to zostało pokazane na rysunkach 1, 2 i 3. Podczas układania membrany na powierzchniach poziomych odkleić papier ochronny z około 20 cm membrany, ułożyć rolkę w kierunku, w którym będzie rozwijana, a następnie rozwinąć rolkę Mapethene LT. W miarę rozwijania membrany odrywać papier ochronny, tak aby membrana równomiernie przylegała do podłoża.
Zakłady między dwiema rolkami lub kawałkami membrany powinny wynosić przynajmniej 5 cm, a gumowane paski na brzegach membrany dodatkowo wzmacniają szczelność w miejscach łączeń. Ułożyć membranę stroną z folią HDPE na rolce już ułożonej na podłożu, usunąć pasek ochronny z bocznego paska i przykleić kolejną rolkę. Należy upewnić się, że zakłady między fragmentami membrany prawidłowo na siebie zachodzą, następnie gumowym wałkiem docisnąć membranę w miejscach zakładów.
Podczas układania membrany na powierzchniach pionowych zaleca się pociąć rolkę Mapethene LT na kawałki dostosowane wysokością do wysokości powierzchni, na której membrana ma być ułożona. Odkleić papier ochronny z około 30 cm membrany, ułożyć rolkę w kierunku, w którym będzie rozwijana i przykleić do podłoża zaczynając od góry. Następnie ułożyć Mapethene LT zostawiając 5-centymetrowy zakład, tak jak w przypadku montażu na powierzchniach poziomych. Górne zakończenie membrany należy uszczelnić butylową, samoprzylepną taśmą Mapeband SA pokrytą jednostronnie odporną na alkalia włókniną syntetyczną. Lokalne naprawy w miejscach przypadkowych uszkodzeń wykonać kawałkami membrany Mapethene LT odciętymi z rolki.

Czyszczenie
Ręce umyć ciepłą wodą, a narzędzia wodą lub rozcieńczalnikiem.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji: od -5°C do +20°C

W ciągu 48 godzin od ułożenia Mapethene LT należy chronić całą powierzchnię przez ułożenie ochronnej maty drenażowej, która osłania membranę Mapethene LT przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas zasypywania wykopu.

OPAKOWANIA

Mapethene LT jest dostarczana w rolkach:
20 m2 (o szerokości 1 m) pakowane w pudełka kartonowe.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Rolki membrany Mapethene LT można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach.
Chronić przed mrozem.

UWAGA

Membrany Mapethene LT nie należy stosować:

  • w trakcie opadów deszczu;
  • na podłożach, na których może dojść do kondensacji pary wodnej lub tworzenia się zastoisk wody na powierzchni;
  • gdy nie można wykonać warstwy osłonowej membrany a będzie poddana bezpośredniemu obciążeniu mechanicznemu;
  • Mapethene LT należy przewozić i przechowywać w pozycji pionowej/stojącej.

Mapethene LT jest wyrobem i zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006/WE –REACH, nie wymaga przygotowywania karty charakterystyki. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych w czasie pracy z produktem oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.
PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależne od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii