Preparat gruntujący Mapethene Primer op 10 kg

Producent: MAPEI
SKU: 800030100099

Mapethene Primer jest gotowym do użycia, bezrozpuszczalnikowym, bitumicznym, a także wodorozcieńczalnym preparatem gruntującym. Przeznaczony do stosowania pod membrany z linii Mapethene

WŁAŚCIWOŚCI

  • Gotowy do użycia.
  • Łatwość aplikacji pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
  • Szybkie wysychanie.
  • Bezrozpuszczalnikowy.

 

Mapethene Primer jest materiałem przeznaczonym do gruntowania podłoży mineralnych przed aplikacją membran z linii Mapethene.

Nie stosować Mapethene Primer w następujących sytuacjach:

  • w trakcie deszczowej pogody;
  • na podłożach, na których może dojść do kondensacji pary wodnej lub tworzenia się zastoisk wody na powierzchni.

 

DANE TECHNICZNE

Konsystencja: ciekła
Kolor: czarny
Gęstość [kg/m³]: 1,0
Zawartość części stałych [%]: 42
Lepkość [mPas]: 12 000 (wirnik 5 – 20 obr./min.)
Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
Czas schnięcia w temp. 23°C i 50% wilgotności względnej: ok. 45 minut

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE