Membrana hydroizolacyjna SikaProof A-05 FPO 60 m2

Membrana hydroizolacyjna SikaProof A-05 FPO 60 m2

0,0/5

Kod produktu: 4096846000 Producent: SIKA

60 m2 = 2 rolki po 30 m2

SikaProof® A-05 jest przylegającym na całej powierzchni, kompozytowym, membranowym systemem hydroizolacyjnym do konstrukcji żelbetowych. Składa się z wytłoczonej membrany poliolefinowej (FPO) z unikalnym uszczelniaczem oraz warstwą włókniny łączącą się z betonem a także samoprzylepnego paska po długości arkusza, umożliwiajacego klejenie zakładów. Sika-Proof® A-05 jest systemem pre-instalowanym na zimno, bez konieczności używania źródeł ciepła lub otwartego ognia, przed montażem zbrojenia i betonowaniem.
Grubość membrany 0,5 mm.

WŁAŚCIWOŚCI
 • Pre-instalowana przed montażem zbrojenia i betonowaniem
 • W sposób pełny i trwały przywiera do konstrukcji żelbetowej
 • Bez możliwości penetracji wody między konstrukcją betonową a systemem membranowym
 • Wysoka wodoszczelność badana według wielu różnych norm
 • Łatwa do instalacji i ze szczelnymi połączeniami (bez zgrzewania)
 • Instalowana na zimno (bez wygrzewania lub stosowania otwartego ognia)
 • Czasowa odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
 • Odporność na starzenie
 • Wysoka elastyczność i zdolność mostkowania rys
 • Odporność na agresywne składniki naturalnie występujące w gruncie i wodzie gruntowej
 • Mozliwość łączenia z innymi aprobowanymi systemami hydroizolacyjnymi / uszczelniajacymi Sika
5 339,02 netto 6 567,00 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

SikaProof® A-05 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców. Izolacja przeciwwodna i ochrona betonu fundamentów oraz innych podziemnych konstrukcji betonowych przed wnikaniem wody gruntowej. Nadaje się do:

 • żelbetowych płyt poniżej poziomu terenu
 • żelbetowych ścian poniżej poziomu terenu z deskowaniem z jednej lub z dwóch stron
 • rozbudowy lub rekonstrukcji
 • konstrukcji prefabrykowanych
Baza chemiczna Warstwa membrany: Elastyczna poliolefina (FPO)
Siatka uszczelniacza: Poliolefina (PO)
Warstwa włókniny: Polipropylen (PP)
Wygląd / Barwa Jasnożółta membrana pokryta warstwą białej włókniny
Grubość efektywna Grubość całkowita 1,10 mm (-5/+10%)
Grubość membrany 0,50 mm
Masa na jednostkę powierzchni 0,85 kg/m2 (-5/+10 %)
Odporność na uderzenia ≥ 150 mm
Odporność na obciążenia statyczne ≥ 20 kg
Wytrzymałość na rozciąganie Wzdłużnie: ≥ 400 N / 50 mm
Poprzecznie: ≥ 300 N / 50 mm
Odporność na penetrację korzeni Spełnia
Wydłużenie Wzdłużnie: ≥ 550 %
Poprzecznie: ≥ 900 %
Odporność na rozdzieranie (gwóźdź) Wzdłużnie: ≥ 375 N
Poprzecznie: ≥ 400 N
Odporność złącza na ścinanie ≥ 125 N / 50 mm
Reakcja na ogień Klasa E
Przyspieszone starzenie w środowisku zasadowym, wytrzymałość na rozciąganie Spełnia (28 d / +23 °C)
Spełnia (metoda B, 24 h/ 60 kPa)
Przenikalność pary wodnej μ= 57 500 (± 20%)
0,63 g/m2 x 24 h
Sd = 63 m
Wodoszczelność Spełnia (metoda B, 24 h / 60 kPa)
Odporność na boczną migrację wody Spełnia, do 7 bar
Szczelność po starzeniu Spełnia (12 tygodni)
Spełnia (metoda B, 24 h / 60 kPa)
Szczelność po działaniu chemikaliów Spełnia (28 d / +23 °C)
Spełnia (metoda B, 24 h / 60 kPa)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Membrana SikaProof® A-05 musi być instalowana na odpowiednio stabilne podłoże w celu uniknięcia przemieszczania się podczas prac budowlanych. Gładka, jednolita i czysta powierzchnia jest podstawowym warunkiem zapobiegania powstawaniu uszkodzeń membrany. Duże szczeliny i pustki (> 12-15 mm) muszą być wypełnione przed układaniem membrany. Podłoże może być wilgotne lub lekko mokre, ale bez zastoin wody. Podłożami odpowiednimi do mocowania membrany są:

 • Chudy beton
 • Deskowanie
 • Sztywna izolacja termiczna
 • Sklejka / płyty drewnopochodne
 • Zagęszczony grunt z geowłókniną (tylko przy niskich wymaganiach)

APLIKACJA

Należy upewnić się, że podłoże spełnia wszystkie niezbędne wymagania. Najpierw zainstalować elementy obwodowe i zakończenia z arkuszami membrany Sika-Proof® A-05 i prefabrykowane kształtki w narożach i na krawędziach. Układać arkusze membrany SikaProof® A-05 włókniną do góry lub do wewnątrz, swobodnie na powierzchniach poziomych lub mocując je na powierzchniach pionowych. Wszystkie zakłady należy skleić i uszczelnić za pomocą samoprzylepnych pasków lub taśm. Klejenie i uszczelniania zakładów nie wymaga gorącego powietrza.
Zakłady i spoiny poprzeczne
Wszelkie zakłady należy skleić i uszczelnić przy pomocy samoprzylepnych pasków wzdłuż krawędzi. Również zakłady poprzeczne należy uszczelnić przy użyciu SikaProof® ExTape-150 na zewnątrz i SikaProof® Tape-150 A od wewnątrz. Podłoża/powierzchnia przeznaczona do klejenia (zarówno po stronie membrany jak i włókniny) musi być czysta i sucha.
Detale
Uszczelnić wszystkie detale i połączenia zgodnie z informacjami zawartymi w Zaleceniach stosowania przy użyciu odpowiednich akcesoriów do SikaProof® A-05.
Dylatacje i szczeliny robocze
Do uszczelnienia połączeń konstrukcyjnych i dylatacyjnych zastosować dodatkowe, odpowiednie rozwiązania Sika.
Kontrola wykonanych prac, kontrola jakości
Przed betonowaniem konieczne jest przeprowadzenie końcowej kontroli systemu hydroizolacyjnego w celu upewnienia się, że system jest prawidłowo zainstalowany (w szczególności należy sprawdzić zakłady, połączenia i detale), bez uszkodzeń, czysty i gotowy do betonowania.
Betonowanie
Po zakończonej instalacji betonowanie należy przeprowadzić w ciągu 30 dni.
Usuwanie deskowań
Po usunięciu elementów przechodzących przez deskowanie, takich jak np. ściągi, uszkodzenia membrany i połączenia konstrukcyjne należy uszczelnić od zewnątrz, na membranie przy użyciu odpowiednich akcesoriów do membrany SikaProof® A-05 lub odpowiednich materiałów/ systemów hydroizolacyjnych Sika.
Zabezpieczenie przed zasypywaniem wykopu
Po usunięciu deskowania i przed zasypaniem gruntem system SikaProof® A-05 należy zabezpieczyć tak szybko, jak to tylko możliwe, najpóźniej przed upływem 90 dni.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura użytkowania Minimum -10 °C / Maksimum +35 °C
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum + 35 °C
Temperatura podłoża Podłoże do klejenia: minimum +5°C

OPAKOWANIA

Rolki SikaProof® A-05 pakowane są w żółtą folię PE, każda oddzielnie.
Szerokość rolki: 1 lub 2 m
Długość rolki: 30 m

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Czas składowania 18 miesięcy od daty produkcji, jeżeli materiał jest prawidłowo składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach.
Warunki składowania Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach,w temperaturach od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, deszczem, śniegiem, lodem itp. Składować w pozycji poziomej. Nie układać palet jedna na drugiej! Nie przykrywać paletami z innymi materiałami zarówno w okresie składowania jak również podczas transportu!

UWAGA

 • Membrany SikaProof® A-05 muszą być instalowane tylko przez wykonawców przeszkolonych i zaaprobowanych przez firmę Sika.
 • Szczegółowe informacje dotyczące stosowania Sika-Proof® A-05 zawarto w Zaleceniach stosowania systemu SikaProof® A.
 • Nie instalować membran SikaProof® A-05 podczas trwających lub przewidywanych opadów deszczu lub śniegu.
 • Podłoże, na którym będzie instalowana membrana musi być czyste i co najwyżej wilgotne.
 • Nie stosować SikaProof® A-05 w gorącym klimacie.
 • Jeśli membrana SikaProof® A-05 musi być stosowana w wilgotnych warunkach lub w temperaturach poniżej +5°C, jest to możliwe w szczególnych przypadkach i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.
 • Zalecane jest zastosowanie dodatkowych rozwiązań Sika do uszczelnień połączeń (minimum SikaSwell®) wokół przejść oraz szczelin roboczych i dylatacji.
 • Beton konstrukcyjny musi zostać ułożony w ciągu 30 dni od zainstalowania systemu membranowego.
 • W celu uzyskania optymalnej przyczepności systemu membranowego do betonu konstrukcyjnego wymagana jest odpowiednia jakość betonu (receptura mieszanki i jakość wykonania).
 • Membrany SikaProof® A-05 nie są trwale odporne na bezpośrednie działanie promieniowanie UV oraz oddziaływanie warunków atmosferycznych. Dlatego też membran SikaProof® A-05 nie należy instalować na konstrukcjach stale narażonych na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych.
 • Po usunięciu deskowania system SikaProof® A-05 należy zabezpieczyć tak szybko, jak to tylko możliwe, najpóźniej przed zasypaniem gruntem lub przed upływem 90 dni.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji i pomocy w doborze odpowiedniego rozwiązania dla danego projektu należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika. Sika rekomenduje stosowanie systemu membranowego SikaProof® A-05 jako hydroizolacji lub paroizolacji konstrukcji podziemnych przy maksymalnym słupie wody 5 m (0,5 bar).

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii