Membrana hydroizolacyjna SikaProof A-12 FPO 40 m2

Producent: SIKA
SKU: 4096694000

Grubość membrany 1,2 mm, 40 m2 = 2 rolki po 20 m2

SikaProof® A-12 jest przylegającym na całej powierzchni, kompozytowym, membranowym systemem hydroizolacyjnym do konstrukcji żelbetowych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Wysoka wodoszczelność badana według wielu różnych norm
 • Instalowana na zimno (bez wygrzewania lub stosowania otwartego ognia)
 • Dobra odporność na rozdarcie i uderzenia
 • Czasowa odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
 • Odporność na starzenie
 • Wysoka elastyczność i zdolność mostkowania rys
 • Odporność na agresywne składniki naturalnie występujace w gruncie i wodzie gruntowej

 

4 552,00  3 700,81  netto

Brak w magazynie

SikaProof® A-12 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców. Izolacja przeciwwodna i ochrona betonu fundamentów oraz innych podziemnych konstrukcji betonowych przed wnikaniem wody gruntowej. Nadaje się do:

 • żelbetowych płyt poniżej poziomu terenu
 • żelbetowych ścian poniżej poziomu terenu z deskowaniem z jednej lub z dwóch stron
 • rozbudowy lub rekonstrukcji
 • konstrukcji prefabrykowanych
 • konstrukcji z betonu natryskowego

 

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Warstwa membrany: Elastyczna poliolefina (FPO)
Siatka uszczelniacza: Poliolefina (PO)
Warstwa włókniny: Polipropylen (PP)
Wygląd / Barwa Jasnożółta membrana pokryta warstwą białej włókniny
Grubość efektywna Grubość całkowita 1,70 mm (-5/+10%)
Grubosć membrany 1,20 mm
Masa na jednostkę powierzchni 1,50 kg/m2 (-5/+10%)
Odporność na uderzenia ≥ 350 mm
Odporność na obciążenia statyczne ≥ 20 kg
Wytrzymałość na rozciąganie Wzdłużnie ≥ 700 N/ 50 mm
Poprzecznie ≥ 700 N/ 50 mm
Moduł sprężystości przy rozciąganiu ≤ 65 MPa (±10 %)
Wydłużenie Wzdłużnie ≥ 900 %
Poprzecznie ≥ 1150 %
Odporność na rozdzieranie (gwóźdź) Wzdłużnie ≥ 550 N
Poprzecznie ≥ 600 N
Odporność złącza na ścinanie ≥ 300 N / 50 mm
Reakcja na ogień Klasa E
Przyspieszone starzenie w środowisku zasadowym, wytrzymałość na rozciąganie Spełnia (28 d / +23 °C)
Spełnia (metoda B, 24 h/ 60 kPa)
Przenikalność pary wodnej μ= 67 000 (±20%)
0,35 g/m2 x 24 h
Sd = 114 m
Wodoszczelność Spełnia (metoda B, 24 h / 60 kPa)
Odporność na boczną migrację wody Spełnia, do 7 bar
Szczelność po starzeniu Spełnia (12 tygodni)
Spełnia (metoda B, 24 h / 60 kPa)
Szczelność po działaniu chemikaliów Spełnia (28 d / +23 °C)
Spełnia (metoda B, 24 h / 60 kPa)
Przepuszczalność radonu 5,3±0,7 × 10-12 m2/s
Przepuszczalność metanu 140 ml/(m2·d) (±10 %)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Membrana SikaProof® A-12 musi być instalowana na odpowiednio stabilne podłoże w celu uniknięcia przemieszczania się podczas prac budowlanych. Gładka, jednolita i czysta powierzchnia jest podstawowym warunkiem zapobiegania powstawaniu uszkodzeń membrany. Duże szczeliny i pustki (> 12-15 mm) muszą być wypełnione przed układaniem membrany. Podłoże może być wilgotne lub lekko mokre, ale bez zastoin wody. Podłożami odpowiednimi do mocowania membrany są:

 • Chudy beton
 • Deskowanie
 • Sztywna izolacja termiczna
 • Sklejka / płyty drewnopochodne

APLIKACJA

Należy upewnić się, że podłoże spełnia wszystkie niezbędne wymagania. Najpierw zainstalować elementy obwodowe i zakończenia z arkuszami membrany Sika-Proof® A-12 i prefabrykowane kształtki w narożach i na krawędziach. Układać arkusze membrany SikaProof® A-12 włókniną do góry lub do wewnątrz, swobodnie na powierzchniach poziomych lub mocując je na powierzchniach pionowych. Wszystkie zakłady należy skleić i uszczelnić za pomocą samoprzylepnych pasków lub taśm. Klejenie i uszczelniania zakładów nie wymaga gorącego powietrza.
Zakłady i spoiny poprzeczne
Wszelkie zakłady należy skleić i uszczelnić przy pomocy samoprzylepnych pasków wzdłuż krawędzi. Również zakłady poprzeczne należy uszczelnić przy użyciu SikaProof® ExTape-150 na zewnątrz i SikaProof® Tape-150 A od wewnątrz. Podłoża/powierzchnia przeznaczona do klejenia (zarówno po stronie membrany jak i włókniny) musi być czysta i sucha.
Detale
Uszczelnić wszystkie detale i połączenia zgodnie z informacjami zawartymi w Zaleceniach stosowania przy użyciu odpowiednich akcesoriów do SikaProof® A-12.
Dylatacje i szczeliny robocze
Do uszczelnienia połączeń konstrukcyjnych i dylatacyjnych zastosować dodatkowe, odpowiednie rozwiązania Sika.
Kontrola wykonanych prac, kontrola jakości
Przed betonowaniem konieczne jest przeprowadzenie końcowej kontroli systemu hydroizolacyjnego w celu upewnienia się, że system jest prawidłowo zainstalowany (w szczególności należy sprawdzić zakłady, połączenia i detale), bez uszkodzeń, czysty i gotowy do betonowania.
Betonowanie
Po zakończonej instalacji betonowanie należy przeprowadzić w ciągu 30 dni.
Usuwanie deskowań
Po usunięciu elementów przechodzących przez deskowanie, takich jak np. ściągi, uszkodzenia membrany i połączenia konstrukcyjne należy uszczelnić od zewnątrz, na membranie przy użyciu odpowiednich akcesoriów do membrany SikaProof® A-12 lub odpowiednich materiałów/ systemów hydroizolacyjnych Sika.
Zabezpieczenie przed zasypywaniem wykopu
Po usunięciu deskowania i przed zasypaniem gruntem system SikaProof® A-12 należy zabezpieczyć tak szybko, jak to tylko możliwe, najpóźniej przed upływem 90 dni.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura użytkowania Minimum -10 °C / Maksimum +35 °C
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum + 35 °C
Temperatura podłoża Podłoże do klejenia: minimum +5°C

OPAKOWANIA

Rolki SikaProof® A-12 pakowane są w żółtą folię PE, każda oddzielnie.
Szerokość rolki: 1 lub 2 m
Długość rolki: 20 m

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Czas składowania 18 miesięcy od daty produkcji, jeżeli materiał jest prawidłowo składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach.
Warunki składowania Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach,w temperaturach od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, deszczem, śniegiem, lodem itp. Składować w pozycji poziomej. Nie układać palet jedna na drugiej! Nie przykrywać paletami z innymi materiałami zarówno w okresie składowania jak również podczas transportu!

UWAGA

 • Membrany SikaProof® A-12 muszą być instalowane tylko przez wykonawców przeszkolonych i zaaprobowanych przez firmę Sika.
 • Szczegółowe informacje dotyczące stosowania Sika-Proof® A-12 zawarto w Zaleceniach stosowania systemu SikaProof® A.
 • Nie instalować membran SikaProof® A-12 podczas trwających lub przewidywanych opadów deszczu lub śniegu.
 • Podłoże, na którym będzie instalowana membrana musi być czyste i co najwyżej wilgotne.
 • Nie stosować SikaProof® A-12 w gorącym klimacie.
 • Jeśli membrana SikaProof® A-12 musi być stosowana w wilgotnych warunkach lub w temperaturach poniżej +5°C, jest to możliwe w szczególnych przypadkach i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.
 • Zalecane jest zastosowanie dodatkowych rozwiązań Sika do uszczelnień połączeń (minimum SikaSwell®) wokół przejść oraz szczelin roboczych i dylatacji.
 • Beton konstrukcyjny musi zostać ułożony w ciągu 30 dni od zainstalowania systemu membranowego.
 • W celu uzyskania optymalnej przyczepności systemu membranowego do betonu konstrukcyjnego wymagana jest odpowiednia jakość betonu (receptura mieszanki i jakość wykonania).
 • Membrany SikaProof® A-12 nie są trwale odporne na bezpośrednie działanie promieniowanie UV oraz oddziaływanie warunków atmosferycznych. Dlatego też membran SikaProof® A-12 nie należy instalować na konstrukcjach stale narażonych na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych.
 • Po usunięciu deskowania system SikaProof® A-12 należy zabezpieczyć tak szybko, jak to tylko możliwe, najpóźniej przed zasypaniem gruntem lub przed upływem 90 dni.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji i pomocy w doborze odpowiedniego rozwiązania dla danego projektu należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,
na które producent nie ma wpływu.

Produkty podobne