Jednoskładnikowa zaprawa cementowa wzmacniana włóknami Sikalastic-1K 20 kg

Producent: SIKA
SKU: 400479200099

Sikalastic®-1K jest jednoskładnikową, przenoszącą rysy podłoża, wzmocnioną włóknami zaprawą na bazie cementu modyfikowanego specjalnymi odpornymi na alkalia polimerami

WŁAŚCIWOŚCI

 • Materiał jednoskładnikowy, wystarczy wymieszać z wodą
 • Możliwość dostosowania konsystencji, łatwy do nakładania pędzlem lub pacą
 • Nie spływa z powierzchni pionowych
 • Dobra zdolność mostkowania rys
 • Bardzo dobra przyczepność do wielu podłoży budowlanych jak: beton, zaprawy cementowe, kamień, cegła
 • Może być nanoszony na wilgotne podłoża

 

 • Elastyczna izolacja przeciwwodna i powłoka do zabezpieczania konstrukcji betonowych takich jak np. zbiorniki, baseny, rury itp.
 • Izolacja przeciwwodna w łazienkach, prysznicach, na tarasach, balkonach, pływalniach pod przyklejane płytki ceramiczne
 • Izolacja przeciwwodna ścian zewnętrznych przeznaczonych do zasypania gruntem
 • Izolacja przeciwwodna wewnątrz pomieszczeń ścian i podłóg piwnic poddanych działaniu parcia negatywnego
 • Elastyczna powłoka ochronna do zabezpieczania konstrukcji żelbetowych narażonych na cykle zamrażania-odmrażania i karbonatyzację poprawiająca trwałość elementów
 • Powłoka ochronna do zabezpieczania konstrukcji betonowych zgodnie z następującymi zasadami wg PNEN 1504-9: zasada 1, metoda 1.3 ochrona przed wnikaniem, zasada 2, metoda 2.3 kontrola zawilgocenia, zasada 8, metoda 8.3 podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Cement modyfikowany odpornymi na alkalia polimerami, selekcjonowane kruszywo, drobnoziarniste domieszki, dodatki i włókna.
Wygląd / Barwa Jasnoszary proszek
Gęstość ~1,5 kg/dm3 świeżej zaprawy
Maksymalna wielkość ziarna Dmax: ~0,3 mm
Wytrzymałość na odrywanie ≥ 0,8 MPa*
Przenoszenie zarysowań podłoża > 0,50 mm (Klasa A 3, +23 °C)(1
≥ 0,75 mm (+23 °C)(2
≥ 0,75 mm (-5 °C)(2
Reakcja na ogień Klasa A2
Mrozoodporność – odporność na działanie soli odladzających ≥ 0,8 MPa(1
Przepuszczalność pary wodnej Klasa I (przepuszczalna) SD < 5 m(1
Absorpcja kapilarna ~0,02 kg/m2∙h0,5 (1
Przenikanie wody pod ciśnieniem Brak penetracji po 72 godzinach przy ciśnieniu 5 barów(1
Brak penetracji po 7 dniach przy ciśnieniu 1,5 bara(2
Przenikanie wody pod negatywnym ciśnieniem Brak penetracji po 72 godzinach przy ciśnieniu 2,5 barów(1
Przepuszczalność CO2 SD ≥ 50 m(1

*) Wartość uzyskana dla Sikalastic®-1K ułożonej w dwóch warstwach o grubości całkowitej 3 mm (22% wody)
1) Wartość uzyskana dla Sikalastic®-1K ułożonej w dwóch warstwach o grubości całkowitej 3 mm (22% wody)
2) Wartości uzyskane dla Sikalastic®-1K ułożonej w dwóch warstwach (30% wody, całkowite zużycie 3,6 kg/m2)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, mocne, oczyszczone z mleczka cementowego, brudu, pyłu, olejów, smarów oraz innych zanieczyszczeń oraz luźnych cząstek. Podłoża betonowe należy przygotować mechanicznie np. przez czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem (400 barów), szlifowanie, itp. tak aby usunąć stare powłoki, tłuszcz, rdzę, mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia mogące mieć wpływ na przyczepność. Przygotowane podłoże należy dokładnie odkurzyć. Większe ubytki i uszkodzenia powierzchni (raki, wykruszenia krawędzi, otwory po szalunkach) należy naprawić odpowiednią zaprawą z grupy Sika MonoTop®, Sika® Repair lub SikaTop® (zgodnie z Kartą Informacyjną materiału).
Podłoże należy zwilżyć przed aplikacją. Podłoże nie może być mokre w dotyku, powinno być powierzchniowo suche.

APLIKACJA

Proporcje mieszania:
Aplikacja pędzlem – ~6,0 litrów wody na worek 20 kg
Aplikacja pacą – ~4,4 litra wody na worek 20 kg

Do mieszania Sikalastic®-1K należy stosować wolnoobrotowe mieszadło elektryczne (<500 obr./min.). Wlać odpowiednią ilość wody do pojemnika do mieszania. Powoli mieszając stopniowo dodawać suchy materiał. Mieszać dokładnie, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji, kontynuować mieszanie przez 3 ÷ 4 minuty (zaprawa musi być homogeniczna, bez grudek). Nie dodawać dodatkowej wody ani żadnych innych składników. Należy mieszać cały worek, aby uniknąć nierównomiernego podziału frakcji kruszywa pomiędzy porcjami mieszanki.

Dylatacje i nacięcia w betonie, przejścia rur, kabli elektrycznych itd. należy odpowiednio uszczelnić. Połączenia pomiędzy podłogą a ścianą należy uszczelnić opaską. Układać Sikalastic®-1K za pomocą:
▪ pacy: mocno i równomiernie wciskając w podłoże;
▪ pędzla: w dwóch kierunkach (krzyżowo);
▪ natrysku: szczegóły u przedstawiciela Sika
Optymalne właściwości izolacyjne uzyskuje się przy nanoszeniu Sikalastic®-1K za pomocą pacy w dwóch warstwach do uzyskania całkowitej grubości co najmniej 3 mm. Nakładanie pędzlem należy wykonywać z maksymalną uwagą, aby równomiernie pokryć całą powierzchnię. W tym przypadku maksymalna zalecana grubość wynosi 1 mm na warstwę, wymagane jest ułożenie 2-3 warstw (kolejne warstwy muszą być nakładane krzyżowo). Przed układaniem kolejnych warstw należy odczekać do utwardzenia warstw poprzedzających. Metoda nanoszenia powinna zapewniać dokładne pokrycie całej powierzchni warstwą o równej grubości. Sikalastic®-1K nie może być wygładzana za pomocą zacieraczki lub pacy z gąbką. Po utwardzeniu możliwe jest wygładzenie powierzchni poprzez lekkie ścieranie.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Grubość warstwy: Jednolita grubość warstwy 3 mm, układana w minimum 2 warstwach. Maksymalna zalecana grubość pojedynczej warstwy: 2 mm przy układaniu pacą i 1 mm przy nanoszeniu pędzlem.

Temperatura otoczenia: Minimum 5 °C / Maksimum 35 °C
Temperatura podłoża: Minimum 5 °C / Maksimum 35 °C
Przydatność do stosowania: ~30 minut w temperaturze +20 °C
Czas oczekiwania / Przemalowanie: Sikalastic®-1K musi być dobrze utwardzony przed naniesieniem powłoki, ułożeniem płytek lub obciążeniem wodą.

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od szorstkości podłoża, orientacyjnie: ~1,2 kg/m2/mm

OPAKOWANIA

Worki 20 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

Produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed wilgocią.

UWAGA

 • Świeżo ułożony Sikalastic®-1K musi być chroniony przed deszczem, przez co najmniej 24 – 48 godziny.
 • Unikać bezpośredniego kontaktu z chlorowaną wodą np. w basenach, warstwę Sikalastic®-1K należy odpowiednio zabezpieczyć.
 • Unikać aplikacji przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze i przy spodziewanych opadach deszczu.
 • Sikalastic®-1K utwardza się dłużej w warunkach wysokiej wilgotności np. w pomieszczeniach zamkniętych, przy nieodpowiedniej wentylacji, w piwnicach. Zalecanie jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji.
 • Przed kontaktem z wodą pitną, należy upewnić się że Sikalastic®-1K jest całkowicie utwardzony a następnie dokładnie umyć powierzchnię aby usunąć pył i stojącą wodę zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 • Sikalastic®-1K jest przepuszczalny dla pary wodnej i nie tworzy bariery paroszczelnej dla systemów opartych na żywicach, które nie są przepuszczalne dla gazu.
 • Przed naniesieniem powłoki na bazie rozpuszczalników należy przeprowadzić próby, czy rozpuszczalnik nie narusza warstwy izolacji.
 • Przy stosowaniu w konstrukcjach mających kontakt z wodą pitną należy się upewnić, że wszystkie stosowane produkty Sika® są zgodne z przepisami dotyczącymi kontaktu z wodą pitną.

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.