Pęczniejąca masa uszczelniająca Stopaq 1 szt

Producent: REMMERS
SKU: 2078100100

Stopaq jest to trwale plastyczna, pęczniejąca masa uszczelniająca

WŁAŚCIWOŚCI

  • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem do 0,3 bar
  • Gazoszczelność
  • Odporność na starzenie
  • Trwała plastyczność
  • Rozpręża się pod wpływem wody
  • Przyczepność do mokrych i suchych podłoży

 

137,24  111,58  netto

18 w magazynie

  • Trwale plastyczne uszczelnienie kabli, przewodów i rur
  • W przypadku obciążenia wodą od spodu
  • Obszary związane z wodą i ściekami
  • Uszczelnianie przecieków

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość (20 °C) około 1,2 g/cm²
Kolor zielonkawy
Konsystencja trwale plastyczna masa o konsystencji pasty
Zdolność pęcznienia około 10 %

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MATERIAŁY INIEKCYJNE – ODTWARZANIE IZOLACJI POZIOMEJ MURÓW

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno nośne, czyste i wolne od pyłu. Powierzchnie z tworzywa sztucznego należy uszorstnić.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Nie stosować przy bezpośrednim kontakcie z produktami bitumicznymi.
Przewody (temp. ≥ +30 °C) należy zaizolować termicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża: +5 °C do +30 °C.
Temperatura stosowania: +10 °C do +35 °C (dot. pasty).
Zalecana: +25 °C do +30 °C (kartusze należy ogrzać).

ZUŻYCIE

Około 1,2 kg/l wypełnianej przestrzeni

OPAKOWANIA

kartusz 310 ml

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 24 miesiące.

UWAGI

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu.
Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do
kanalizacji.