Szpachlówka uszczelniająca weber.tec 933 (DEITERMANN HKS) 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100933250099

weber.tec 933 (DEITERMANN HKS) hydraulicznie wiążąca, nieprzepuszczająca wody zaprawa. Służy do wykonywania faset (wyobleń) jak również do wykonywania warstw wyrównawczych pod powłoki hydroizolacyjne przy wykonywaniu izolacji typu wannowego

WŁAŚCIWOŚCI

 • wodoszczelna
 • bezskurczowa
 • szybkowiążąca
 • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
 • łatwa w aplikacji
 • odporna na siarczany
 • może być stosowana do szpachlowania wyrównującego

 

234,25  190,45  netto

12 w magazynie

 • do wykonywania faset (wyobleń) na styku podłoga/ściana lub ściana/ściana,
 • do wypełniania ubytków w betonie lub w murze oraz powierzchniowego wyrównywania (szpachlowania wyrównawczego).

Po stwardnieniu może być pokrywana innymi materiałami uszczelniającymi, jak np. polimerowo-bitumiczne masy KMB czy elastyczne szlamy uszczelniające.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, modyfikatory, środki nadające szczelność
Kolor: szary
Konsystencja: od sztywnoplastycznej do pozwalającej na nakładanie pacą
Gęstość nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,5 kg/dm3
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,85 kg/dm3
Proporcje mieszania: 2,5 – 3 litry czystej wody na worek 25 kg (10-12% czystej wody)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: > 25 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu po 28 dniach: > 5 N/mm2
Sposób nanoszenia: kielnia do faset, kielnia, paca
Grubość nakładanej warstwy: – do uszczelnień powierzchniowych – do 10mm
– do wykonywania faset – do 50mm
Zużycie: – 1,8 kg na 1m2 na warstwy o grubości 1mm
– 1,8 kg na 1 dm3 wypełnianego ubytku lub wykonywanego wyoblenia

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Odpowiednimi podłożami są: beton, jastrych cementowy, mur ceglany oraz mur z cegieł (bloczków) silikatowych. Podłoże musi być czyste, nośne i stabilne, wolne od zanieczyszczeń, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych substancji mogących pogorszyć przyczepność. Podłoże zwilżyć, tak, aby w momencie nakładania zaprawy było matowo-wilgotne.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Worek (25 kg) weber.tec 933 wymieszać z 2,5-3 litrami czystej wody. Przy mniejszych ilościach należy pamiętać o proporcjach mieszania: na 1 kg zaprawy 100-120 ml czystej wody. Mieszać aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Do mieszania można stosować wiertarki z mieszadłem łopatkowym. Czas mieszania wynosi przynajmniej 2 minuty. Dodatek wody na worek w ilości 2,5 litra pozwala na uzyskanie zaprawy o sztywnej konsystencji, przy dodaniu 3 litrów wody uzyskuje się konsystencję pozwalającą na nakładanie zaprawy pacą.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zaprawę nakładać na przygotowane podłoże za pomocą kielni i pacy. Wyoblenia/fasety wykonać stosując zasadę „mokre na mokre”, czyli na świeżą warstwę sczepną z zaprawy weber.tec 933 zarobionej do plastycznej konsystencji nanieść zaprawę weber.tec 933 formując wyoblenie odpowiednią kielnią. Czas obróbki: ok. 15 minut w temperaturze +20ºC, (wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas obróbki). Dalsza obróbka po: 2-3 godzinach

 • grubość nakładanej warstwy:
  do uszczelnień powierzchniowych – do 10 mm
  do wykonywania faset – do 50 mm
 • czas obróbki: ok. 15 minut w temperaturze +20ºC, (wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas obróbki)
 • dalsza obróbka po: 2-3 godzinach Narzędzia czyścić wodą przed związaniem zaprawy

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C. Nie nakładać na zamarznięte podłoże, nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadów atmosferycznych. Dalsza obróbka po: 2-3 godzinach.

ZUŻYCIE

 • 1,8 kg na 1m2 na warstwę o grubości 1 mm
 • 1,8 kg na 1 dm3 wypełnianego ubytku lub wykonywanego wyoblenia

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.