Mineralny szlam uszczelniający WP DS [basic] 25 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200405250099

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie

 

  • Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w nowym budownictwie
  • Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża przy wykonywaniu hydroizolacji na elementach stykających się z gruntem
  • Uszczelnienie zbiorników przed wodą napierającą od zewnątrz
  • Elementy budowlane mające kontakt z wodą pitną

WŁAŚCIWOŚCI

 • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Wysoka przepuszczalność pary wodnej

 

196,50  159,76  netto

10 w magazynie

Grubości warstw i zużycia podczas stosowania we wnętrzach i na zewnątrz

Grupa obciążeń Minimalna grubość w
(mm)
Zużycie świeżej zaprawy
(kg/m²)
Zużycie proszku
(kg/m²)
Wydajność 25 kg
(worek papierowy) (m²)
Uszczelnienia w ścianach i pod nimi ≥ 2,0 ok. 4,0 ok. 3,2 ok. 7,5
Uszczelnienie przed wodą rozbryzgową -/ Uszczelnienie cokołu ≥ 2,0 ok. 4,0 ok. 3,2 ok. 7,5
Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca ≥ 2,0 ok. 4,0 ok. 3,2 ok. 7,5
Spiętrzająca się woda przesiąkająca i woda pod ciśnieniem ≥ 3,0 ok. 6,0 ok. 5,0 ok. 5,0
Zbiornik wody o głębokości do 10 m ≥ 3,0 ok. 6,0 ok. 5,0 ok. 5,0

 

Obciążenie wodą i grubości warstw
Rodzaj obciążenia wodą

minimalna
grubość warstwy
w mm
Zużycie świeżej
zaprawy (kg/m²)
Zużycie proszku
(kg/m²)
Wilgoć gruntowa, niespiętrzająca się woda przesiąkająca (2 warstwy) 2 4 3,2
Woda spiętrzająca się i woda pod ciśnieniem (3 warstwy) 3 6 5

 

 

DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie wody 20-21 %, co odpowiada 5,0 l-5,3 l / 25 kg
Współczynnik nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m2 •h0,5)
Opór dyfuzji pary wodnej μ < 200
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) Ok. 6 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach Ok. 30 N/mm²
Kolor szary
Zużycie Ok. 1,6 kg/m²/mm grubości warstwy

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Nośne, czyste i wolne od pyłu.

Przygotowania
W miejscu styku posadzki i ściany jastrych należy usunąć na szerokość ok. 20 cm. Narożniki i krawędzie należy załamać lub sfazować. Fasety zaokrąglić. Przejścia rur należy uszczelnić, układając fasetę dookoła rury.

Mieszanie
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę. Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez 3 minuty, do uzyskania jednorodnej masy. Czas dojrzewania: około 2 minut. Jeszcze raz wymieszać, w razie potrzeby dodając nieco wody.

WARUNKI STOSOWANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
Ok. 60 minut

Bezpośrednio po wymieszaniu materiał należy nakładać kryjąco na całą powierzchnię. Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża Materiał nakładać jedną warstwą na przygotowane podłoże.
Uszczelnienia zbiorników wody pitnej
Materiał bez gruntowania nanieść trzema warstwami na przygotowane podłoże.
Tynkowanie
Materiał nałożyć na uszczelnienie jako dodatkową warstwę szlamu i świeże na świeże nanieść obrzutkę.

Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.
Maksymalna całkowita grubość mokrej warstwy nie może przekraczać 5 mm.
Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.
Świeżą izolację przeciwwodną należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem oraz tworzeniem się kondensatu. Suchą izolację należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.

Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.
Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w każdym z przypadków świadectw z badań.
Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem www.remmers.pl.

Narzędzia / czyszczenie
Mieszarka, Szczotka do nakładania szlamów, pędzel do sufitów, odpowiednie maszyny
Narzędzia – świeżo po użyciu – należy myć wodą.

Przechowywanie / trwałość
Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

worek papierowy 25 kg

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.