Szpachlówka uszczelniająca WP DS Levell 25 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200426250099

Szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany

WŁAŚCIWOŚCI

  • Twardnienie przy bardzo niewielkich naprężeniach i bez rys
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Grubość pojedynczej warstwy: do 50 mm
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)

 

204,50  166,26  netto

7 w magazynie

  • Wodoszczelna naprawa ubytków
  • Szpachlówka spoinowa i powierzchniowa
  • Do wykonywania faset

 

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/l
Konsystencja szpachlowa
Zapotrzebowanie wody 14-15 %, co odpowiada 3,5-3,8 l/25 kg
Współczynnik nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Nośne, czyste i wolne od pyłu.

Przygotowania
Stare tynki lub powłoki należy usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy uszkodzeń. W miejscu styku posadzki i ściany jastrych należy usunąć na szerokość ok. 20 cm. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować. Surowe powierzchnie należy zagruntować Kiesol (1:1 z wodą) nakładać odcinkami, metodą flutacji, bezciśnieniowo i bez rozpylania mgły: poziomo, od góry do dołu. Nadmiar materiału natychmiast usunąć. Kolejne prace wykonywać w układzie świeże na świeże.

Warstwa sczepna
Jako warstwę sczepną nanieść Remmers Dichtungsschlämme. Kolejne prace wykonywać w układzie świeże na świeże.

WARUNKI STOSOWANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Wyrównywanie
Produkt o konsystencji szpachlowej nanieść na świeżą warstwę sczepną. Nakładanie kolejnej warstwy można rozpocząć, gdy poprzednia zwiąże na tyle, że nie da się jej uszkodzić.
Naprawa ubytków i wyłomów
Produkt w konsystencji szpachlowej nakładać na świeżą warstwę sczepną – w razie potrzeby kilkoma warstwami. Grubość pojedynczej warstwy < 50 mm. Nakładanie kolejnej warstwy można rozpocząć, gdy poprzednia zwiąże na tyle, że nie da się jej uszkodzić.
Wykonywanie faset uszczelniających
Produkt wbudować świeże na świeże w warstwę szlamu przyczepnościowego na łączeniu między ścianą i posadzką,

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem. Podczas renowacji najpierw należy usunąć źródła wilgoci.

ZUŻYCIE

około 1,7 kg/m²/mm grubości warstwy około 1,7 kg/m jako faseta uszczelniająca

Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej. Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).
Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.
Przestrzegać „Wytycznych do projektowania i wykonywania elementów budowlanych pokrywanych mineralnymi szlamami uszczelniającymi” (Deutsche Bauchemie) oraz instrukcji WTA „Izolacja istniejących elementów budowlanych stykających się z gruntem”.

Mieszarka, kielnia, paca stalowa, paca do zacierania, fugówka
Narzędzia – świeżo po użyciu – należy myć wodą.

Przechowywanie/trwałość
Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

worek papierowy 25 kg

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.