Elastyczny, jednoskładnikowy szlam uszczelniający WP Flex 1K 15 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200445150099

WP Flex 1K elastyczny, jednoskładnikowy szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany, do szlamowania, a także szpachlowania

WŁAŚCIWOŚCI

 • Elastyczność
 • Wysoka przyczepność do podłoża
 • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
 • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
 • Można nakładać przez szlamowanie i szpachlowanie
 • Twardnienie przy bardzo niewielkich naprężeniach i bez rys

 

 • Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w nowym budownictwie
 • Do izolacji wewnętrznej istniejących budowli
 • Uszczelnianie cokołów
 • Uszczelnienia zespolone
 • Jako przepona pozioma w ścianach i pod nimi
 • Uszczelnienie zbiorników

 

DANE TECHNICZNE

Aplikacje szlamu co najmniej 2 razy
Czas oczekiwania po każdej aplikacji (20 °C) 3 do 4 godzin
Zapotrzebowanie wody 4,0-4,5 l/20 kg
Obciążenie wodą (20 °C) po 3 dniach
Można okładać płytkami ceramicznymi (20 °C) po 12 godzinach
Szczelny wobec wody pod ciśnieniem do 2 bar
Kolor szary
Największe ziarno 0,5 mm
Przyczepność w połączeniu z okładzinami ceramicznymi i płytkami 1,0 – 1,5 N/mm² z produktem Extraflex (Remmers)

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Nośne, czyste i wolne od pyłu.

PRZYGOTOWANIA

Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Narożniki i krawędzie należy załamać lub sfazować. Fasety zaokrąglić. Zagłębienia > 5 mm należy zamknąć za pomocą odpowiedniej masy szpachlowej. Ew. zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od spodu. Rury z tworzywa sztucznego przetrzeć papierem ściernym. Rury metalowe oczyścić, ewentualnie przeszlifować. Przejścia rur należy uszczelnić, układając fasetę dookoła rury.
Surowe powierzchnie należy zagruntować
Kiesol (1:1 z wodą) nakładać odcinkami, metodą flutacji, bezciśnieniowo i bez rozpylania mgły: poziomo, od góry do dołu. Nadmiar materiału natychmiast usunąć. Kolejne prace wykonywać w układzie świeże na świeże.

Mieszanie
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę. Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez 3 minuty, do uzyskania jednorodnej masy.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
3-4 godziny na jedną warstwę

Jako izolacja na powierzchniach pionowych
Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach. Drugą warstwę nakłada się, gdy nie spowoduje to uszkodzenia pierwszej.

Jako izolacja na powierzchniach poziomych
Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach. Drugą warstwę nakłada się, gdy nie spowoduje to uszkodzenia pierwszej. Po wyschnięciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu układa się podwójną folię polietylenową.
Przy wykonywaniu hydroizolacji w strefach krawędziowych uszczelnienie wykonuje się do wysokości górnej krawędzi gotowej posadzki względnie doprowadza do poziomej izolacji w ścianie.

Detale połączeń / spoiny elementów budowli
Spoiny narożne i na złączach w miejscach długotrwale mokrych uszczelnia się za pomocą systemu taśm uszczelniających Remmers serii VF.
Jako warstwę sczepną ułożyć WP Flex 1K, następnie zatopić taśmę uszczelniającą Fugenband VF 120. Połączenie izolacji przeciwwilgociowej na przejściu do wznoszących się pionowo elementów budowli (np. w przypadku okien lub drzwi na wysokości posadzki) wykonuje się za pomocą systemu samoprzylepnych taśm Fugenband SK.

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem. Mieszanie ręczne lub mieszanie mniejszych ilości jest niedopuszczalne.
W zbiornikach czas oczekiwania wynosi około 10 dni. Uszczelnienie należy nakładać od strony wody (dodatnie obciążenie wodą). W przypadku wilgoci działającej od spodu należy zastosować warstwę szlamu sztywnego.

Ochrona powłoki
Powierzchnie pokryte powłoką należy chronić przed uszkodzeniami. W przypadku bezpośredniej eksploatacji izolacji należy przewidzieć warstwę ochronną. Dla zwiększenia odporności na gnojówkę izolację pokrywa się preparatem Kiesol.

Układanie okładzin ceramicznych
Układanie okładziny rozpoczyna się, gdy tylko izolacja zwiąże na tyle, aby można było po niej bezpiecznie chodzić.

WSKAZÓWKI

Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej. Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza). Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%. Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%. Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w każdym z przypadków świadectw z badań.

Narzędzia / czyszczenie
Mieszarka, szczotka murarska, pędzel, paca stalowa, szczotka do nakładania szlamów, szpachla
Narzędzia – świeżo po użyciu – należy myć wodą.

Przechowywanie / trwałość
Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

worek papierowy 15 kg

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu.
Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.