Jednoskładnikowa płynna membrana z żywicy poliuretanowej Hyperdesmo-Particular Szary 1 kg

Producent: ALCHIMICA
SKU: 960101010099

HYPERDESMO®-PARTICULAR to tiksotropowa, zbrojona włóknem jednoskładnikowa płynna membrana z żywicy poliuretanowej stosowana do hydroizolacji i ochrony detali konstrukcyjnych dachów oraz instalacji technicznych.
Dzięki unikalnej formule, żywica ulega szybkiemu wiązaniu i tworzy jednolitą, pozbawioną pęcherzy membranę o doskonałych właściwościach mechanicznych. Produkt bardzo dobrze sprawdza się podczas aplikacji w okresie występowania niższych temperatur i niskiej wilgotności.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Brak konieczności zbrojenia geowłókniną
 • Szybkie wiązanie! Związanie powierzchni w ciągu 2 godz.
 • Membrana wolna od pęcherzyków I innych defektów.
 • Doskonała odporność UV i wszelkie warunki atmosferyczne.
 • Doskonała odporność termiczna, membrana nigdy nie mięknie. Zalecana górna granica temp. użytkowej 80oC, maksymalna temp. szokowa 200 oC.
 • Odporność na niskie temperatury: film membrany zachowuje elastyczność nawet poniżej -40 oC.
 • Doskonałe właściwości mechaniczne, wysoka odporność na rozciąganie i darcie, wysoka odporność na tarcie.
 • Dobra odporność chemiczna.

 

68,93  56,04  netto

24 w magazynie

Hydroizolacja i ochrona:

 • obróbki blacharskie
 • łączenia pion-poziom
 • kominy
 • rynny
 • systemy fotowoltaiczne
 • urządzenia wentylacyjne i inna infrastruktura techniczna
 • kanały odpływowe I irygacyjne
 • hydroizolacja zielonych dachów

 

DANE TECHNICZNE

W postaci płynnej (przed aplikacją):

Lepkość (BROOKFIELD) 5000-7000 cP (ASTM D2196-86, @ 25 oC
Ciężar właściwy ±1.5 gr/cm3 (ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20oC)
Temperatura ulatniania 42 oC (ASTM D93, zamknięty pojemnik)
Suchopyłość, @25oC (77oF) & 55% RH 2-3 godz.
Aplikacja drugiej warstwy 6-48 godz.

 

Membrana po utwardzeniu/związaniu:

Temperatury użytkowe -40 do 80 oC
Maksymalna temperatura szokowa (krótki kontakt) 200 oC
Twardość 70 Shore A (ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868)
Siła rozciągająca do zerwania @23 oC 80 Kg/cm2
(8,5) (N/mm2) (ASTM D412 / EN-ISO-527-3)
Rozciągnięcie @ 23 oC > 200 %
Odkształcenie po rozciągnięciu (rozciągnięcie 300%) < 3 % (ASTM D412)
Test przyspieszonego starzenia QUV (4h UV, @60 oC (UVB-Lamps) & 4h COND @50 oC) zdany
(2,000 godz.) (ASTM G53)

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Aplikacja m.in. na następujących rodzajach powierzchni:
beton, dachowe płyty eternitowe/włóknocement, szkło, dachówka cementowa, dachówka ceramiczna, stare (ale dobrze przylegające) powłoki akrylowe, bitumiczne, asfaltowe, PVC i EPDM, drewno, blacha i inne metale. W celu aplikacji na innych rodzajach powierzchni, skontaktuj się z doradcą w celu doboru odpowiedniego gruntu.
Wymagania w zakresie parametrów betonu:
– Twardość: R28 = 15Mpa
– Wilgotność: W < 10%
– Temperatura: 5-35oC
– Wilgotność względna: < 85%

Oczyścić powierzchnię, w miarę możliwości przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Usuń z powierzchni substancje tłuste- smary i woski. Należy również oczyścić powierzchnię z mleczka cementowego, luźnych cząstek, środków antyadhezyjnych do form lub luźnych fragmentów starych powłok. Usuń ostre krawędzie.

Wyczyść narzędzia i inny sprzęt papierowymi ręcznikami, a następnie używając rozpuszczalnika SOLVENT-01 (czysty ksylen). Nie wykorzystuj wyczyszczonych pędzli i wałków do ponownej pracy z żywicami poliuretanowymi.

ZUŻYCIE

Minimalne zalecane zużycie całkowite: ±1,8 kg/m2.

OPAKOWANIA

Puszka metalowa 1 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt może być przechowywany przez minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. 5-25oC. Po otwarciu zużyj bez zbędnej zwłoki.

UWAGI

Produkt zawiera małe ilości lotnych i palnych substancji. Stosuj w dobrze wentylowanych miejscach z dala od wolnego ognia. W miejscach zamkniętych zapewnij przepływ powietrza i maseczki węglowe. Pamiętaj, że opary są cięższa od powietrza. Karta MSDS dostępna na żądanie.