Elastyczna powłoka ochronno-dekoracyjna Izo-Dekor RAL 9005 czarny 5 kg

Producent: IZOHAN
SKU: Brak danych

Elastyczna powłoka ochronno-dekoracyjna na papę, eternit, dachówki betonowe i ceramiczne, gazony a także drewno

WŁAŚCIWOŚCI

 • Posiada bardzo dobre właściwości kryjące
 • Odporny na działanie czynników atmosferycznych, w tym działanie UV
 • Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża, oderwanie jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża
 • Wodochronny
 • Kwaso- i ługoodporny
 • Odporny na reemulgację
 • Trwały i mrozoodporny
 • Łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia)

 

146,40 

5kg

IZOHAN izo-dekor stosowany jest jako zewnętrzna, ekologiczna powłoka ochronno-dekoracyjna na:

 • papy
 • gonty papowe
 • beton o gładkiej powierzchni
 • dachówki ceramiczne
 • eternit
 • blachodachówki
 • onduliny
 • blachy ocynkowane
 • stabilne powłoki smołowe
 • betonowe i drewniane elementy malej architektury, gazony, pergole, czapy kominowe, ogrodzenia etc.

 

DANE TECHNICZNE

Skład: dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki
Przyczepność początkowa do betonu: powyżej 1,5 MPa
Przyczepność po sezonowaniu w wodzie: powyżej 0,5 MPa
Zdolność mostkowania rys: min 3 mm
Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm: nie więcej niż 0,6%
Zdolność rozcieńczania z wodą: zupełna
Przydatność do nanoszenia pędzlem: przydatna
Próba na ściekanie z powierzchni pionowych: nie ścieka
Wygląd i barwa powłoki: powłoka bez wtrąceń, spękań, pomarszczeń
Białość powłoki farb białych: co najmniej 75
Krycie jakościowe: nie więcej niż, III dla białych i kolorów jasnych, IV dla żółtych, pomarańczowych, czerwonych, II dla pozostałych kolorów
Przyczepność powłoki: brzegi nacięć bez poszarpań
Odporność powłoki na szorowanie na mokro: liczba posuwów szczoteczki co najmniej 2000
Odporność powłoki na reemulgację: bez zmian
Odporność powłoki na przyspieszone działanie czynników atmosferycznych przez 50 cykli: zmiana odcienia barwy, nie mniej niż 3
Przepuszczalność pary wodnej: co najmniej 10 g/m2 x 24 h
Współczynnik oporu dyfuzyjnego powłoki: nie więcej niż 20000
Gęstość objętościowa: ok. 1,3 kg/dm3

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: RENOWACJA POKRYĆ DACHOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być mocne i nadające się do obciążania, wszelkie luźne części oraz inne substancje zmniejszające przyczepność muszą zostać usunięte. Podłoże powinno być czyste, suche, oczyszczone z tłuszczu, starych luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku stosowania na papie wszelkie pęcherze, wybrzuszenia i mechaniczne uszkodzenia doprowadzić do właściwego stanu stosując IZOHAN masa szpachlowa lub IZOHAN ROOFIX.
W przypadku stosowania na blachę powierzchnia powinna być zmyta i odtłuszczona.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed rozpoczęciem pracy z masą IZOHAN izo-dekor, należy ją dokładnie wymieszać, a podczas dłuższego malowania należy mieszanie powtarzać co pewien czas.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Masę nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natrysku (kąt padania 50°, średnica dysz 0,017”, dysze airless). Preferowane jest aplikowanie IZOHAN izo-dekor w dwóch operacjach roboczych aplikowanych w 24-godzinnych odstępach.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

ZUŻYCIE

0,4 – 0,5 kg/m2/powłokę

OPAKOWANIA

wiaderko 5 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed przemarzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C. Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy.

UWAGI

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia.
IZOHAN izo-dekor w stanie rozrobionym oraz w czasie wiązania jest rozpuszczalny w wodzie i wrażliwy na działanie mrozu. Podczas wiązania materiał należy chronić przed opadami przez minimum 12 godz.
Związany materiał jest trudny do usunięcia, zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.