Powłoka izolacyjno-dekoracyjna Izohan R 5 L

Producent: IZOHAN
SKU: 710021050099

Masa asfaltowo-aluminiowa stosowana jako powłoka izolacyjna a także dekoracyjna na zewnątrz obiektów i budowli

WŁAŚCIWOŚCI

  • posiada bardzo dobre właściwości kryjące
  • znacząco zmniejsza nagrzewanie powierzchni dachu
  • odbija promienie słoneczne
  • tworzy powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych
  • posiada bardzo dobrą przyczepność do betonu, papy, blachy
  • jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać pędzlem i szczotką dekarską

 

IZOHAN R stosowany jest jako powłoka izolacyjnodekoracyjna na zewnątrz obiektów i budowli:

  • do konserwacji materiałów z blachy ocynkowanej
  • na pokrycia dachowe z papy asfaltowej
  • na pokrycia dachowe z gontów papowych
  • na eternit

 

DANE TECHNICZNE

Skład: mieszanina asfaltów, polimerów i pigmentu aluminiowego w postaci płatków
Zawartość substancji lotnych: nie więcej niż 45%
Temperatura zapłonu wg Pensky’ego-Martensa: powyżej 31oC
Zdolność wysychania po 2 h: po dotknięciu brak śladu na palcu
Zawartość wody: nie więcej niż 0,5%
Lepkość umowna w temperaturze 23oC, kubek wypływowy ∅ 6mm: od 25 s do 50 s
Przyczepność powłoki do betonu: rozwarstwienie powłoki przy odrywaniu paska płótna
Spływność powłoki nachylonej pod kątem 45o w temp. 100oC w czasie 5 h z papy i betonu: brak spływu
Giętkość powłoki w temperaturze –5oC na półobwodzie walca o ∅ 30mm: brak rys i pęknięć
Odporność powłoki na działanie 3% NaCl: odporna

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: RENOWACJA POKRYĆ DACHOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nałożeniem masy IZOHAN R należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, suche, oczyszczone z tłuszczu, starych luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku stosowania na papie wszelkie pęcherze, wybrzuszenia i mechaniczne uszkodzenia doprowadzić do właściwego stanu stosując IZOHAN masę szpachlową lub IZOHAN ROOFIX.
W przypadku stosowania na blachę powierzchnia powinna być zmyta i odtłuszczona.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed rozpoczęciem pracy z masą IZOHAN R należy ją dokładnie wymieszać, a podczas dłuższego malowania mieszanie powtarzać co pewien czas.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Masę nanosić za pomocą wałka, pędzla (nie wcierając zbyt mocno) lub natryskiem. Nanosić jedną możliwie cienką warstwę, ale nie „rozciągać” powłoki. IZOHAN R można aplikować urządzeniem natryskowym: ciśnienie 120 bar, średnica dyszy 0,011″.
Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

ZUŻYCIE

ok. 0,15 – 0,3 l /m2

OPAKOWANIA

Pojemnik 5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 365 dni od daty produkcji w miejscach zacienionych.

UWAGI

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 55% wilgotności względnej powietrza.
Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Nie należy prowadzić pracy przy silnym nasłonecznieniu. Nie aplikować produkt na nagrzane podłoże.
Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.
Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac izolacyjnych można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.