Szpachla dekarska Izohan Roofix 1 kg

Producent: IZOHAN
SKU: 710023010099

Izohan Roofix jest stosowaną na zimno, z dodatkiem włókien zbrojących, elastyczną masą uszczelniającą a także klejącą (do przyklejania blach)

WŁAŚCIWOŚCI

  • dzięki specjalnym dodatkom chemicznym można ją aplikować na wilgotne, a nawet mokre podłoża
  • dodatek włókien zbrojących pozwala na niwelowanie znacznych ruchów podłoża
  • można stosować nawet podczas padającego deszczu
  • można stosować w kontakcie ze styropianem
  • jest łatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do użycia)

 

27,13  22,06  netto

5 w magazynie

IZOHAN ROOFIX stosowana jest do:

  • wypełniania, uzupełniania ubytków, naprawy papowych pokryć dachowych (pęknięć, nierówności, pęcherzy, przecieków)
  • jest materiałem pomocniczym przy hydroizolacji ścian fundamentowych w systemie IZOHAN rozpuszczalnikowe produkty asfaltowe (np. do uszczelniania wszelkich przejść instalacyjnych)
  • uszczelniania i przyklejania obróbek blacharskich
  • podklejania pap, gontów bitumicznych
  • naprawy uszkodzonych mechanicznie podłoży pokrytych wcześniej masą hydroizolacyjną IZOHAN B/SBS-B

 

DANE TECHNICZNE

Skład: asfalty izolacyjne, dodatki
Temperatura zapłonu: ≥ 40oC
Czas schnięcia: ok. 10 godz.
Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,5 MPa
Spływność w temperaturze 60± 2 oC przy kącie nachylenia 45o w czasie 5 h: brak spływu
Sprawdzenie giętkości przy przeginaniu na walcu Ø30 mm, w temp. – 5oC: brak rys i pęknięć
Zawartość wody: mniej niż 0,5 %

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: RENOWACJA POKRYĆ DACHOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nałożeniem IZOHAN ROOFIX należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z wszelkich luźnych i zmniejszających przywieranie substancji, bez zastoin wody. Podłoże chłonne, pylące należy uprzednio zagruntować roztworem gruntującym IZOHAN Br/SBS-Br lub IZOBUD penetrator G7.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Masę nakładać pacą lub szpachlą nie przekraczając grubości 2-3 mm przy jednorazowym nałożeniu. Jeśli trzeba wyrównać głębsze nierówności należy to przeprowadzić w kilku operacjach roboczych, każdą nową warstwę aplikując po wyschnięciu poprzedniej. W przypadku wilgotnych podłoży masę należy wcierać wolnymi ruchami w celu aktywacji związków chemicznych zwiększających przyczepność do podłoży wilgotnych.

Klejenie obróbek blacharskich:
Powierzchnie blachy odtłuścić np. acetonem, ewentualne ślady korozji usunąć i zabezpieczyć powierzchnie przed jej pojawianiem. Na podłoże zagruntowane IZOHAN Br, przy pomocy pacy zębatej, nanieść IZOHAN ROOFIX, a następnie przyłożyć i docisnąć blachę. W razie konieczności zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne.
Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chłodów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Nie należy prowadzić prac podczas silnego nasłonecznienia. Można stosować w kontakcie ze styropianem. Nie należy przyklejać pap do podłoży styropianowych narażonych na bezpośrednie operowanie słońca. Połączenia z polistyrenem wykonane za pomocą ROOFIX nie mogą być narażone na temperaturę wyższą niż + 40°C.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania: od -20oC do +35oC.

ZUŻYCIE

ok. 0,9 kg /m2/mm

OPAKOWANIA

Pojemnik 1 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 365 dni od daty produkcji.

UWAGI

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 55% wilgotności względnej powietrza.
Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.
Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac izolacyjnych można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.